Zákon na ochranu národnej suverenity porušuje právo, oznámila eurokomisia Maďarsku a iniciovala právne kroky

Európska komisia (EK) v stredu zaslala Maďarsku formálne upozornenie, ktorým začala právne konanie pre porušenie práva Európskej únie. Komisia tak urobila po dôkladnom vyhodnotení maďarského zákona o ochrane národnej suverenity prijatého v decembri. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

07.02.2024 13:45
debata (17)
Tusk: Nie sme unavení z Ukrajiny, ale z Orbána
Video

Zákon prijal maďarský parlament 12. decembra 2023 a nadobudol účinnosť 22. decembra 2023. Zriaďuje sa ním Úrad na ochranu suverenity, ktorého úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska. Vyšetrovanie sa týka aj organizácií, ktorých činnosť financovaná zo zahraničia môže ovplyvniť výsledok volieb alebo vôľu voličov.

Viktor Orbán Čítajte viac Orbán sa chystá trestať "dolárových vlastizradcov"

Súčasťou kritizovanej právnej normy sú aj ustanovenia a zmeny existujúcich maďarských právnych predpisov, ktoré zakazujú kandidátom, politickým stranám a združeniam zúčastňujúcim sa na voľbách využívať zahraničné finančné prostriedky na ovplyvňovanie alebo pokus o ovplyvňovanie vôle voličov v predmetných voľbách a oprávňujú trestať podľa trestného práva využívanie zahraničných finančných prostriedkov v súvislosti s voľbami.

Komisia sa domnieva, že daný maďarský právny predpis porušuje viacero ustanovení primárneho a sekundárneho práva Únie.

orbán Čítajte viac V dotazníku Orbánovej vlády o suverenite sú úplne nepravdivé tvrdenia, znie z Európskej komisie

Okrem iného zákon porušuje demokratické hodnoty Únie, zásadu demokracie a volebné práva občanov EÚ, niekoľko základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ, ako je právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu združovania, volebné práva občanov EÚ, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, výsadu nevypovedať vo vlastný neprospech a povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť, požiadavky práva Únie týkajúce sa ochrany údajov a viaceré pravidlá platné pre vnútorný trh.

Maďarsko má dva mesiace, aby na túto formálnu výzvu odpovedalo. Ak problémy zistené Komisiou nevyrieši, EK sa môže podniknúť ďalšie kroky, ktoré môžu vyvrcholiť súdnym procesom a finančným postihom, pripomína telex.hu.

Maďarská prezidentka Katalin Nováková 10. januára vymenovala politológa Tamása Láncziho za predsedu novovzniknutého Úradu na ochranu suverenity, ktorý začal fungovať 1. februára.

Komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v novembri označila zriadenie Úradu na ochranu suverenity za veľké riziko pre ľudské práva v Maďarsku.

17 debata chyba
Viac na túto tému: #Maďarsko #Viktor Orbán #národná suverenita