Europarlament odmietol dvojakú kvalitu výrobkov, navrhuje legislatívne zmeny

13.09.2018 13:45, aktualizované: 16:30
udal-potraviny-shutt-4X
Ilustračná snímka. Autor:

Produkty s odlišným zložením v rôznych členských štátoch EÚ by nemali byť umiestňované na trh pod rovnakou značkou a v rovnakom obale. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok prijali poslanci Európskeho parlamentu (EP).

V uznesení sa uvádza, že výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä však v strednej a východnej Európe, potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely v zložení. Takéto praktiky podľa europoslancov poškodzujú spotrebiteľov.

Spravodajkyňa uznesenia, česká poslankyňa Olga Sehnalová upozornila, že spotrebitelia sa v rôznych krajinách Únie sťažujú, že pri nákupe značkových výrobkov nemajú prístup k rovnakej kvalite. Podľa jej slov výrobky dvojakej kvality podkopávajú dôveru občanov v spravodlivé fungovanie vnútorného trhu Únie, čo si vyžadujú riešenie na úrovni EÚ. „Ak má nejaký produkt, bez ohľadu na to, či ide o známy potravinový výrobok, nápoj, kozmetický prípravok alebo čistiaci prostriedok, odlišné zloženie napriek tomu, že sa spotrebiteľovi javí ako identický, malo by sa to považovať za nekalú obchodnú praktiku. Nemôžeme dovoliť, aby v EÚ existovali výrobky alebo občania druhej kategórie,“ zdôraznila Sehnalová.

Rozdiely v potravinách aj drogérii

Poslanci upozornili, že rozdiely v zložení sa neobjavovali iba v potravinárskych výrobkoch (rybie prsty, instantné polievky, káva či nealkoholické nápoje), ale aj v čistiacich prostriedkoch, kozmetike, toaletných potrebách a výrobkoch určených pre dojčatá.

Parlament preto navrhol viaceré vnútroštátne opatrenia, ale aj kroky na úrovni EÚ, ktoré by pomohli identifikovať výrobky dvojakej kvality a zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov.

Poslanci presadzujú posilnenie a urýchlenie cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov o výrobkoch, ktoré nevyhovujú predpisom, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín, združeniami spotrebiteľov a eurokomisiou. Ďalším opatrením je zavedenie spoločnej testovacej metodiky, ktorá by umožnila zhromažďovanie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a prispela tak k odhaleniu skutočného rozsahu problému dvojakej kvality produktov v EÚ a v neposlednom rade žiadajú zverejnenie výsledkov testovania na základe spoločnej metodiky vo verejne prístupnej databáze už do konca roku 2018.

Nekalé praktiky

Uznesenie EP víta aprílový návrh novej dohody pre spotrebiteľov z dielne Európskej komisie, ktorého cieľom je novelizovať aktuálnu smernicu o nekalých obchodných praktikách. Výsledkom tohto legislatívneho procesu by podľa europoslancov malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť jednotlivé prípady.

Podľa poslancov by najúčinnejším riešením prípadov neodôvodnenej dvojakej kvality výrobkov bolo rozšírenie tzv. čierneho zoznamu zakázaných obchodných praktík v smernici o dvojakej kvalite výrobkov.

Zákonodarcovia vyzvali výrobcov, aby zvážili možnosť umiestniť na obal svojich výrobkov logo, ktoré by spotrebiteľov informovalo, že obsah a kvalita výrobku tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch EÚ.

#dvojitá kvalita potravín
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku