EK predstavila svoju ideu vyloďovania migrantov v únii

24.07.2018 13:13
Migranti, Líbya
Migranti na lodi v prístave v líbyjskom Tripolise. Autor: ,

Európska komisia chce finančne podporiť tie krajiny, ktoré si budú dobrovoľne rozoberať migrantov po ich vystúpení z lodí v nových "kontrolovaných strediskách" na európskej pôde. Za každého prevzatého človeka by mal preberajúci členský štát nárok na 6 000 eur, komisia by tiež 500 eurami kryla náklady na presun takéhoto migranta. Plynie to z dnes zverejnenej koncepcie budúcej možnej podoby stredísk, na ktorých vzniku sa bez väčších podrobností dohodol summit EÚ na konci minulého mesiaca.

„Sme pripravení podporiť členské štáty – ale i tretie krajiny – pri lepšej spolupráci na vyloďovanie tých, ktorí sú zachránení na mori. Ale aby to okamžite skutočne začalo fungovať, musíme byť jednotní – nielen teraz, ale aj dlhodobo,“ uviedol podľa tlačovej správy komisár pre vnútro Dimitris Avramopulos.

Summit EÚ sa 29. júna zhodol, najmä po dôraznom tlaku zo strany novej talianskej vlády, na vzniku „kontrolovaných centier“ na území európskych krajín. Tam by boli odvážaní migranti zachránení na mori. Rím trvá na väčšej pomoci zo strany európskych krajín, hoci počty plávajúcich migrantov sú teraz výrazne menšie ako na vrchole migračnej krízy v rokoch 2014 a 2015.

Migrantov by mali roztriediť do 72 hodín

Podľa dnešnej predstavy komisie by príslušné strediská boli pod plnou kontrolou tej členskej krajiny, ktorá by ich hostila s podporou EÚ a jej príslušných agentúr. Hovorkyňa komisie Natasha Bertaudová uviedla, že zatiaľ nie je jasné, ktoré štáty únie by mali záujem také stredisko na svojom území umiestniť.

Komisia sa zmieňuje o tímoch pracovníkov Európskej pobrežnej stáže (Frontex) a Európskeho podporného azylového úradu (EASO), platených z rozpočtu únie a v počte niekoľko stoviek ľudí: stráží, prekladateľov, odborníkov na azylové procedúry, lekárov a ďalších. Mali by byť schopní počas 72 hodín roztriediť osadenstvo plavidla s priemerne 500 zachránenými migrantmi a registrovať ich. Ľudia bez nároku na azyl v EÚ, ktorí sú teraz medzi prichádzajúcimi v Stredozemnom mori v úplnej väčšine, by boli vrátení do krajín pôvodu.

Regionálne dohody s tretími štátmi

Zostávajúcu menšinu by si dobrovoľne rozobrali členské krajiny a EÚ by im na každého prispela finančne. Aj u nich by však po presune nasledovalo štandardné azylové konanie a ak by sa zistilo, že nemajú nárok na azyl, mohli by aj ich vrátiť domov.

EÚ by tiež podľa komisie mala – ako si opäť prial posledný summit – v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Úradom vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) vyjednať regionálne dohody s tretími štátmi, teda v praxi s krajinami na severoafrickom pobreží. Cieľom je tiež aj tam zabezpečiť rýchle triedenie ľudí zachránených na mori.

Zainteresované tretie krajiny musia byť v podobných dohodách podľa názoru EK rovnocennými partnermi a zmluvy by mali rešpektovať ich špecifické politické, bezpečnostné a sociálno-ekonomické potreby. Centrá by – aby sa vylodení jednoducho nepustili cez more znovu – mali vznikať čo najďalej od miest, kde sa migranti zvyčajne naloďujú, a nemali by to byť väzenské zariadenia či dlhodobé tábory. Zariadenia by podľa EK mali mať úniovú logistickú aj finančnú podporu.

O dnes zverejnených predstavách komisie by mali s veľvyslancami členských krajín prvýkrát diskutovať už v stredu. Cieľom je totiž čo najrýchlejšie uvedenie nového konceptu kontrolovaných vyloďovacích stredísk do praxe.

#EK #migranti #vyloďovacie centrá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku