Slovensko oficiálne potvrdí záujem pripojiť sa k PESCO

Slovensko sa zapojí do Stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít v mene EÚ (PESCO). Ministri zahraničných vecí a obrany SR predložia vláde zámer SR participovať na tejto stálej štrukturovanej spolupráci.

04.11.2017 10:15
debata (9)

Záujem o účasť na PESCO oznámia členské štáty vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku na okraj stretnutia ministrov obrany a zahraničných vecí 13. novembra. Rozhodnutie o formálnom otvorení PESCO schváli Rada EÚ 11. decembra kvalifikovanou väčšinou, a tým nadobudne napĺňanie kritérií a záväzkov PESCO právne záväzný charakter. Zároveň do 11. decembra majú členské štáty predložiť národné plány implementácie, ktoré budú tzv. cestovnými mapami záväzného napĺňania stanovených kritérií a záväzkov na národnej úrovni, so stanovenými časovými rámcami a mechanizmami ich plnenia. Ako sa ďalej uvádza v návrhu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, slovenský Národný plán implementácie predloží minister obrany do 30. novembra.

“Pre Slovensko predstavuje účasť na PESCO príležitosť posilniť svoje obranné spôsobilosti, posilniť spôsobilosť EÚ efektívne reagovať na súčasné bezpečnostné výzvy a hrozby, ale aj možnosť, ako posilniť európsky pilier NATO. PESCO, ako súčasť Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, bude voči aktivitám NATO komplementárna. Účasť SR na PESCO ju zaväzuje k postupnému budovaniu obranných spôsobilostí, ako aj k vyššej operačnej angažovanosti Ozbrojených síl SR, aj mimo geografickej oblasti doterajšieho záujmu SR,“ píše sa v návrhu s tým, že účasť na PESCO zároveň znamená kvalitatívne vyššiu a intenzívnejšiu spoluprácu s ozbrojenými silami ostatných účastníckych štátov. Takisto ponúka možnosti pre väčšie zapojenie sa subjektov obranného priemyslu SR do projektov medzinárodnej spolupráce.

PESCO predstavuje inštitút Stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti budovania obranných a vojenských kapacít a vykonávania vojenských aktivít v mene EÚ. Je otvorený pre tie členské štáty Únie, ktorých vojenské kapacity spĺňajú vyššie kritériá, vzájomne sa zaviazali plniť najnáročnejšie misie a operácie a budú si podľa vývoja bezpečnostnej situácie a záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ pravidelne stanovovať výšku investícií do obranného a vojenského vybavenia. Ide o rámec spoločného úsilia členských štátov EÚ v oblasti rozvoja a zvyšovania úrovne obranných spôsobilostí prostredníctvom koordinovaného postupu, projektov a plnenia stanovených záväzkov či už na národnej úrovni, alebo úrovni EÚ. Cieľom PESCO je tak poskytnúť EÚ súbor plného spektra vojenských a obranných spôsobilostí, s cieľom plnohodnotne napĺňať úroveň ambícií, ktorá bola stanovená v Globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. PESCO by zároveň mala slúžiť aj ako nástroj na posilnenie tzv. európskeho piliera Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), čím členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň členmi NATO potvrdzujú, že NATO zostáva hlavným garantom ich kolektívnej obrany a bezpečnosti. Jedným zo základných princípov, zdôrazňujúc nedotknuteľnosť národnej suverenity ČŠ EÚ, je dobrovoľnosť participácie na PESCO, no na druhej strane, záväznosť kritérií a záväzkov, ktoré z účasti na PESCO vyplývajú.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #obrana #PESCO