Európska komisia vydala súbor usmernení k dvojakej kvalite potravín

Európska komisia (EK) v utorok vydala súbor usmernení k tomu ako uplatňovať predpisy Európskej únie (EÚ) v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Ide o konkrétne rady, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

26.09.2017 15:52
debata (26)

„Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky,“ povedal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Európskej únie.

Usmernenia obsahujú nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách, ktoré stanovujú, že spotrebiteľom sa musia o konkrétnych potravinách poskytovať pravdivé a dostatočné informácie. Napríklad na etiketách potravín sa musí uvádzať zoznam všetkých zložiek obsiahnutých vo výrobku. Druhým usmernením je smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá zakazuje nekalé praktiky, ako napríklad uvádzanie rovnako označených výrobkov na trh spôsobom, ktorý môže zavádzať spotrebiteľa.

Komisia okrem týchto usmernení momentálne pracuje aj na novej metodike, ktorá povedie k lepšiemu testovaniu kvality potravín. Na vypracovanie tejto metodiky poskytla Komisia Spoločnému výskumnému centru jeden milión eur.

Zástupcovia Európskej komisie sa 13. októbra zúčastnia na spotrebiteľskom samite o dvojakej kvalite potravín v Bratislave. Pôjde o ministerské stretnutie na vysokej úrovni organizované slovenskou a českou vládou. V septembri a novembri komisia okrem toho zorganizuje viaceré semináre, na ktoré budú prizvaní zástupcovia orgánov na ochranu spotrebiteľa a pre bezpečnosť potravín.

26 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Európska únia #dvojaké potraviny