Predsedníctvo v Rade EÚ končíme so cťou a výsledkami, povedal Lajčák

Slovensko na začiatku svojho historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie sľúbilo, že sa zameria na pozitívnu agendu a na posilnenie EÚ v záujme všetkých jej občanov. Na konci predsedníctva si dovolím tvrdiť, že sme túto ambíciu naplnili. Na záver poslednej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti to v Bruseli povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý jej v mene SR predsedal.

14.12.2016 12:41
lajčák Foto: ,
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák po poslednej Rade EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok 13. decembra v Bruseli.
debata (18)

„Naše prvé predsedníctvo môžeme uzavrieť so cťou a pomerne dlhým zoznamom výsledkov vo viacerých oblastiach," zbilancoval Lajčák. Zároveň sa poďakoval všetkým partnerom, ktorí Slovensko pri výkone predsedníckej funkcie podporili a pomohli mu. Rada na rokovaní formálne odsúhlasila vyjednávaciu pozíciu pre Európsky fond udržateľného rozvoja, čo je zásadný krok na ceste k jeho vytvoreniu. Ide o dôležitý nástroj na odstraňovanie príčin migrácie vytváraním pracovných miest, podporou investícií a rozvoja v partnerských krajinách Afriky, ale aj v európskom susedstve.

Ministri na Rade pre všeobecné záležitosti schválili aj vyjednávaciu pozíciu k modernizácii ochranných obchodných nástrojov. Rada EÚ takisto odsúhlasila spoločné vyhlásenie, ktorým vytyčuje priority EÚ na rok 2017 tak, ako to dohodlo slovenské predsedníctvo s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. „Je to vôbec po prvýkrát, že sa tri inštitúcie dohodli na legislatívnych prioritách na ďalší rok. To by nám malo umožniť dosiahnuť pokrok v šiestich prioritných oblastiach od zamestnanosti, rastu investícií, cez sociálnu Európu, bezpečnosť, reformu migračnej politiky až po spoločný digitálny trh, energetiku a ochranu klímy," spresnil Lajčák.

Ministri venovali veľký priestor aj téme rozširovania EÚ. „Vynaložili sme tu značné úsilie a veľa energie. Prijali sme predsednícke vyhlásenie ku krajinám v prístupovom procese, kde potvrdzujeme rozširovanie ako kľúčovú politiku EÚ a podčiarkujeme potrebu udržania jej dôveryhodnosti, ktorá je obojsmerná – keď kandidáti splnia potrebné kritériá a reformy, únia ich musí posunúť bližšie k sebe," povedal Lajčák a spresnil, že Slovensko malo ambicióznejšie plány, ale jedna členská krajina nebola ochotná podporiť kompromis prijateľný pre všetkých ostatných.

Keďže utorkové zasadnutie ministrov pre európske záležitosti EÚ bolo posledným počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, Lajčák na záver symbolicky odovzdal predsednícky zvonec, ktorým sa otvárajú a končia rokovania, predstaviteľovi nasledujúcej predsedníckej krajiny – maltskému vicepremiérovi Louisovi Grechovi.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #Miroslav Lajčák #predsedníctvo v Rade EÚ