Brusel navrhne pokutu za odmietnutie kvót. 250-tisíc eur za neprijatého utečenca

ČTK | 03.05.2016 12:38
Krajiny EÚ sa zrejme budú môcť "vykúpiť" z povinnosti prijať v prípade krízy žiadateľa o azyl z iného členského štátu európskej dvadsaťosmičky. Podľa informácií ČTK je to súčasť návrhu na úpravu takzvaného dublinského systému, ktorý by v stredu veľmi pravdepodobne mala členským krajinám dvadsaťosmičky navrhnúť Európska komisia.

Zvažovaná výška sumy však predstavuje pre odmietajúcu členskú krajinu v zásade pokutu alebo trest, uvádzajú niektorí činitelia oboznámení s plánom.

Denník Financial Times v tejto súvislosti píše o 250 000 eurách za každého žiadateľa o azyl, ktorého by štát odmietol prijať. Sumu v podobnej výške ako možnosť potvrdili tiež zdroje ČTK, avšak s tým, že na stredajšom rokovaní eurokomisárov môže byť návrh ešte zmenený.

Európska komisia v stredu veľmi pravdepodobne príde s návrhom na reformu súčasných pravidiel, podľa ktorých sa v EÚ určuje, aká krajina rieši žiadosti o azyl. Terajšie riešenie, keď je to vždy štát, kde sa utečenec prvýkrát dostal na územie únie, sa v migračnej kríze zjavne neosvedčilo. Napríklad Grécko v minulých mesiacoch svoju úlohu zvládalo len s veľkými ťažkosťami.

Európska komisia pred mesiacom predstavila dve predbežné varianty úpravy systému. V stredu sa podľa informácií ČTK prikloní k tej „miernejšej“ z nich. Teda k zachovaniu pravidla o prvej krajine vstupu, avšak s doplnením o mechanizmus distribúcie žiadateľov o azyl v prípade krízy, teda neúmerne vysokého počtu žiadateľov prichádzajúcich do jednej členskej krajiny.

Zdroje oboznámené so zámerom komisie uvádzajú, že každá krajina by mala poznať svoju „kvótu“, teda percentuálny podiel z celkového počtu žiadateľov o azyl v únii, ktorý má byť schopná bez problémov zvládnuť.

Vo chvíli, keď počty podaných žiadostí za určité obdobie – napríklad za tri mesiace – presiahnu 150 percent tohto podielu, majú byť žiadatelia nad oných 150 percent prerozdelení medzi ostatné krajiny podľa rovnakého percentuálneho kľúča, teda „povinnej kvóty“.

Ak komisia v stredu návrh predloží, neznamená to, že nové pravidlá začínajú platiť. O veci budú konať členské krajiny a europarlament.

Slovensko návrhy na záväzné kvóty dôrazne odmieta. Podobný postoj majú aj ďalšie krajiny, predovšetkým zo stredu a východu únie.

Diplomati navyše pripomínajú, že o teraz platných dublinských pravidlách sa rokovalo niekoľko rokov. Prípadná zmena tak podľa nich nepripadá do úvahy skôr ako v roku 2018 či 2019.

Medzi ďalšími zmenami by mala byť nová aj povinnosť členského štátu preverovať prípustnosť podanej žiadosti o azyl. Tie by – pokiaľ to bude možné – mali byť vybavované v zrýchlenej procedúre.