Roztrieštené kapitálové trhy brzdia rast. Brusel ich preto spojí

Nedostatok finančných prostriedkov najmä pre malé a stredné podniky brzdí rozvoj európskej ekonomiky a Brusel by to chcel zmeniť aj prostredníctvom vytvorenia Únie kapitálových trhov.

, 17.11.2015 07:00
debata (6)
Burza v nemeckom Frankfurte Foto: Reuters
burza, DAX, Frankfurt Burza v nemeckom Frankfurte

Je to vlastne súbor opatrení zameraných na odstránenie právnych a administratívnych bariér medzi investormi a podnikateľmi zo všetkých 28 krajín Európskej únie. Tí by sa vďaka jednotnej kapitálovej únii mohli dostať k financiám aj zo zdrojov, ktoré sú pre nich momentálne nedostupné, alebo sa k nim dostávajú len veľmi ťažko.

Európske riešenia - banner
Európske riešenia - banner Európske riešenia - banner

Voľný pohyb kapitálu má byť jedným z hlavných pilierov spoločného európskeho trhu. Európska komisia však hovorí, že ani po 50 rokoch nie sú európske kapitálové trhy dostatočne rozvinuté a prepojené. Situácia v Európe je tak stále podstatne odlišná od USA, kde neexistujú prakticky žiadne zábrany pre pohyb kapitálu. Na financovaní európskych spoločností sa až z 80 percent podieľajú banky prostredníctvom dlhového financovania. Iba 20 percent zdrojov získavajú európske spoločnosti z kapitálových trhov. V Amerike je pritom tento pomer obrátený.

Vzhľadom na to, že po finančnej kríze sa výrazne znížila ochota bánk financovať podnikateľské aktivity, prináša to európskym podnikateľom nemalé problémy. Následkom toho je, že európske firmy sa ťažšie dostávajú k financiám na rozvoj podnikania a na vytváranie nových pracovných miest. Menšie podniky sú pritom úplne zásadné pre rast európskej ekonomiky. Ako uvádza Európska komisia, malé a stredné podniky zamestnávajú dve tretiny ľudí a vytvoria 58 centov z každého eura pridanej hodnoty.

Voľný pohyb kapitálu

Európska komisia preto koncom septembra predstavila akčný plán vzniku Únie kapitálových trhov. Cieľom kapitálovej únie, ktorá je súčasťou priorít Junckerovej Komisie na podporu zamestnanosti, rastu a investícií v celej EÚ a ktorá predstavuje kľúčový pilier investičného plánu, je priamo čeliť nedostatku investícií prostredníctvom zvýšenia a diverzifikovania zdrojov financovania európskych podnikov a dlhodobých projektov.

„Chcem, aby Únia kapitálových trhov pomáhala európskym podnikom, a najmä malým a stredným podnikom, aby disponovali širšou škálou zdrojov financovania. Chcem, aby poskytovala spotrebiteľom viac možností na investovanie ich peňazí. Chcem, aby sa odstránili prekážky a uľahčil sa voľný tok kapitálu vo všetkých 28 členských štátoch,“ uviedol komisár Jonathan Hill, zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a Úniu kapitálových trhov.

Únia kapitálových trhov je strednodobý projekt, ale s niektorými dôležitými včasnými iniciatívami. Prvý súbor opatrení má za cieľ obnoviť vysokokvalitnú sekuritizáciu a podporiť dlhodobé investície do infraštruktúry.

Sekuritizácia je postup, pri ktorom veriteľ, ako napríklad banka, vytvorí prostredníctvom združovania aktív finančný nástroj, ktorý si môžu investori zakúpiť. Uľahčuje sa tým prístup väčšiemu počtu investorov, čím sa zvyšuje likvidita a uvoľňuje sa kapitál z bánk na nové úvery. Ak by objem sekuritizácie EÚ opäť narástol na úroveň objemov pred krízou, podľa odhadov komisie by sa vytvorilo 100 až 150 miliárd eur dodatočných finančných prostriedkov pre hospodárstvo.

Priorita aj pre slovenské predsedníctvo

V druhom polroku 2016 bude Slovensko predsedať Európskej únii a medzi svoje priority zaradilo aj dosiahnutie pokroku pri formovaní kapitálovej únie. Tá je koniec koncov dôležitou súčasťou budovania Európskej menovej a hospodárskej únie. Slovensko sa teda bude snažiť prispieť k tomu, aby kapitál voľne prúdil Európskou úniou už v roku 2019, ako je to uvedené v akčnom pláne.

„Jedným z hlavných cieľov kapitálovej únie je odbúrať existujúce bariéry, aby aj naše podniky mali ľahší prístup ku kapitálu,“ opísal situáciu Peter Javorčík, vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, v rozhovore pre agentúru TASR. Podľa neho zjednodušovanie prístupu k potrebným kapitálovým zdrojom sa robí ľahšie na úrovni celej dvadsaťosmičky, ako keby každý členský štát mal zavádzať vlastné pravidlá. Keďže tvorba kapitálovej únie je náročný a rozsiahly proces, bude si Slovensko musieť vybrať konkrétne čiastkové návrhy, ktoré bude počas predsedníctva predkladať.

„Na základe toho môžeme identifikovať, ktoré smernice alebo nariadenia budú diskutované v druhom polroku 2016. Tento akčný plán nám už poskytol určitý rámec, ale musíme intenzívne diskutovať s komisiou, čo bude treba riešiť,“ upozornil Javorčík. Slovenský diplomat zároveň dodal, že táto agenda je v súlade s inými prioritami slovenského predsedníctva v EÚ, ktorými sú napríklad energetická únia či jednotný digitálny trh. Podľa jeho slov návrh kapitálovej únie zapadá do konceptu rozširovania jednotného trhu a procesu odbúravania bariér, a to či už obchodných, administratívnych, alebo právnych.

Infraštruktúra a poisťovníctvo

Vyspelá a efektívna dopravná, energetická a digitálna infraštruktúra je nevyhnutná pre zabezpečenie solídneho trvalého rastu. Preto cieľom Únie kapitálových trhov bude aj zabezpečiť dostatok financií na jej rozvoj. Podľa plánu komisie by tieto financie mohli pochádzať od poisťovní.

„Odvetvie poisťovníctva je veľmi vhodné na poskytovanie dlhodobého financovania prostredníctvom investícií do akcií, ako aj do úverov na infraštruktúrne projekty. Komisia chce odstrániť neodôvodnené prekážky, aby poisťovatelia mohli zohrávať dôležitú úlohu pri európskych infraštruktúrnych projektoch,“ uvádza komisia v akčnom pláne na podporu financovania podnikania a investícií.

„Počas mojich kampaní som často počul, že poisťovatelia narážajú na ťažkosti pri investovaní do infraštruktúrnych projektov, takže dúfam, že po zmene budú mať správne stimuly pre zdravé investície,“ dodal k tomu Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschop­nosť.

Navrhovaných opatrení v rámci tvorby Únie kapitálových trhov však bude oveľa viac a dotknú sa mnohých ďalších oblastí vrátane insolvencie, daňových úprav alebo investičných produktov pre spotrebiteľa. Je tak možné usudzovať, že éra regulácia zameraná na ochranu investorov a stabilitu fi nančných trhov vyvolaná finančnou krízou bude v budúcnosti nahradená vlnou regulácie, ktorej cieľom bude trhy prepájať a odstraňovať prebytočné bariéry rôzneho charakteru.

Seriál pripravujeme v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR

Zásady akčného plánu na podporu financovania podnikania

  • Vytvorenie viac príležitostí pre investorov na rozšírenie a vytváranie pracovných miest
  • Prepojenie financovania s reálnou ekonomikou cez projekt jednotného kapitálového trhu.
  • Podpora silnejšieho a odolnejšieho finančného systému, ktorý zvládne aj krízové roky.
  • Prehĺbenie finančnej integrácie a zvýšenie hospodárskej súťaže cez prerozdelenie rizika.

Otázky a odpovede

Čo je cieľom únie kapitálových trhov?
Čeliť nedostatku investícií prostredníctvom zvýšenia a rozšírenia zdrojov financovania európskych podnikov a dlhodobých projektov napríklad do infraštruktúry. Zároveň je cieľom vytvárať príležitosti pre investorov, zapájať fi nancie do širšieho hospodárstva a podporovať odolnejší finančný systém, hlbšiu integráciu a lepšiu hospodársku súťaž.

Koho sa týka a kedy bude hotová?
Únia kapitálových trhov sa bude týkať všetkých inštitúcií, firiem a spotrebiteľov vo všetkých 28 krajinách Európskej únie. Dokončená má byť v roku 2019.

Aké budú prvé kroky v rámci budovania kapitálovej únie?
Medzi prvé opatrenia má patriť sekuritizácia, čo je postup, pri ktorom veriteľ (banka) vytvorí prostredníctvom združovania aktív finančný nástroj (napr. úvery pre malé podniky), ktorý si môžu investori zakúpiť. Uľahčuje sa tým prístup väčšiemu počtu investorov, čím sa uvoľňuje kapitál z bánk na nové úvery. Ďalšou dôležitou úlohou bude zabezpečiť dostatok financií na veľké investície do infraštruktúry. Komisia chce do tohto procesu vo väčšej miere zapojiť poisťovne. Takisto malé a stredne veľké spoločnosti majú často ťažkosti so získavaním financovania prostredníctvom bežných bankových úverov a nemajú prístup ku kapitálu prostredníctvom trhov s cennými papiermi. Komisia chce ich prístup na kapitálové trhy uľahčiť.

Akú úlohu má zohrať Slovensko?
Slovensko bude počas druhého polroka 2016 predsedať Európskej únii a vytvorenie únie kapitálových trhov bude jednou z priorít slovenského predsedníctva. Spolu s tým sa bude Slovensko venovať aj rozvoju energetickej únie a jednotnému digitálnemu trhu. Všetky tieto iniciatívy zapadajú do konceptu rozširovania jednotného trhu a procesu odbúravania bariér.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Európske riešenia finančnej krízy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy