V EÚ už platí nová smernica o boji proti násiliu páchanému na ženách

Vo štvrtok vstúpila do platnosti smernica EÚ o boji proti násiliu páchanému na ženách. V správe pre médiá na to upozornila Európska komisia (EK).

13.06.2024 16:30
Domáce násilie / Týranie / Ženy / Bitka / Foto:
debata (7)

Smernica sa zaoberá prevenciou rodovo podmieneného násilia, ochranou a podporou obetí a primeraným trestom pre páchateľov. Komisia ju považuje za dôležitý krok smerom k odstráneniu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Zároveň pripomenula, že násilie na ženách a domáce násilie postihujú jednu z troch žien z 228 miliónov v Únii.

Nová smernica chce zabezpečiť základné práva na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu medzi ženami a mužmi.

Nové pravidlá zohrávajú rozhodujúcu úlohu proti rodovo podmienenému násiliu, zakazujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, vynútené sobáše a tiež najrozšírenejšie formy kybernetického násilia ako je zdieľanie intímnych záberov bez súhlasu (vrátane deepfake), kybernetické prenasledovanie a kybernetické obťažovanie.

Podľa správy EK sa kybernetické násilie stalo naliehavou otázkou, ktorú je potrebné riešiť vzhľadom na rozšírenie a vplyv násilia na internete. Nové pravidlá EÚ pomôžu obetiam kybernetického násilia aj v členských štátoch, ktoré tieto činy ešte neoznačili za trestné.

Kyberšikana je trestný čin. Čo môžu robiť obete a čo hrozí rodičom neplnoletého páchateľa?
Video

Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti upozornila, že Únia prvýkrát vo svojej histórii kriminalizuje rodovo podmienené kybernetické násilie, ako napríklad zdieľanie intímnych záberov bez súhlasu, vrátane deepfakes.

„Takéto násilie je často dôvodom, prečo sa ženy sťahujú z pôsobenia vo verejnom živote. Online násilie je skutočné násilie a násilie páchané na ženách je problém, ktorý sa vyskytuje každú minútu,“ opísala situáciu Jourová.

Členské štáty musia smernicu preniesť do svojho vnútroštátneho práva najneskôr do 14. júna 2027.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #násilie na ženách #smernica