Súdny dvor EÚ: SR porušila smernice o biotopoch a o vtáctve, nechráni hlucháňa hôrneho

Súdny dvor EÚ v stredu oznámil, že Slovensko v kauze, ktorá sa týkala ochrany hlucháňa hôrneho porušilo smernice o biotopoch a o vtáctve.

22.06.2022 11:56 , aktualizované: 16:45
hluchan-horny Foto:
Hlucháň hôrny
debata (1)

Súdna inštancia so sídlom v Luxemburgu uviedla, že okrem toho, že Slovensko nepodrobilo určité plány a projekty s významným vplyvom na tieto územia primeranému posúdeniu vplyvov, neprijalo ani potrebné opatrenia na ochranu biotopov tohto druhu živočícha.

V roku 2017 bolo Európskej komisii (EK) doručených viacero sťažností na nadmernú ťažbu dreva v dvanástich územiach sústavy Natura 2000 vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) na Slovensku, ktorá mala mať vplyv na stav jeho ochrany.

EK následne podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve, pokiaľ ide o ochranu uvedených území sústavy Natura 2000 a na nich sa nachádzajúcich biotopov hlucháňa hôrneho.

Vo svojom stredajšom rozsudku súd uviedol, že programy starostlivosti o lesy a ich zmeny, náhodná ťažba dreva a opatrenia na predchádzanie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených prírodnými katastrofami, na ktorých sa zakladá porušenie smernice o biotopoch, predstavujú plány alebo projekty priamo nesúvisiace so správou príslušných území sústavy Natura 2000 alebo pre túto správu nie sú potrebné. Keďže je možné, že uvedené plány alebo projekty tieto územia významne ovplyvnia, musia byť podľa smernice predmetom primeraného posúdenia svojho vplyvu.

Súd však konštatoval, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Slovensko vyňalo aj náhodnú ťažbu dreva z povinnosti vykonať takéto posúdenie.

Navyše ani na opatrenia na predchádzanie ohrozenia lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených škodlivými činiteľmi sa nevzťahoval taký režim ochrany, ktorý by zaručoval primerané posúdenie ich vplyvov.

Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že Slovensko neprijalo vhodné ochranné opatrenia na zabránenie tomu, aby v dôsledku činností hospodárenia v lesoch, ako je intenzívna ťažba dreva na veľkých plochách a používanie pesticídov na boj proti podkôrnemu hmyzu v územiach sústavy Natura 2000, dochádzalo k poškodzovaniu biotopov hlucháňa hôrneho.

Napokon súd upozornil, že Slovensko tým, že neprijalo osobitné ochranné opatrenia týkajúce sa biotopov hlucháňa hôrneho na väčšine území sústavy Natura 2000 vyhlásených na jeho ochranu, porušilo aj smernicu o vtáctve. Za týchto podmienok Súdny dvor EÚ v celom rozsahu vyhovel žalobe o nesplnenie povinnosti podanej eurokomisiou.

Jozef Ridzoň, ornitológ Čítajte viac S hlucháňom miznú lesy, ktoré sú Slovákom najdrahšie

Iniciatíva My sme les tvrdí, že spolu s ďalšími organizáciami požadovala lepšiu ochranu pre lesy, ktoré sú domovom hlucháňa a iných ohrozených druhov. „Škoda, že úrady a vláda nekonali skôr, reálnej hrozbe sankcií by sa tak dalo predísť. Je smutné, že si nedokážeme naše prírodné bohatstvo chrániť sami a musí to za nás robiť Európska únia,“ povedal na margo rozhodnutia Karol Kaliský z My sme les. Dúfa, že rozhodnutie povedie k urýchleniu nápravy a prežitiu hlucháňa na Slovensku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vtáctvo #Súdny dvor EÚ #biotop #hlucháň