Eurokomisia začala právne konanie voči Poľsku za zákon o súdnictve

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že začala právne konanie o porušení povinností voči Poľsku. Do Varšavy zaslala formálne oznámenie týkajúce sa nového zákona o súdnictve z 20. decembra 2019, ktorý nadobudol účinnosť 14. februára 2020.

29.04.2020 13:29
debata (5)

EK pripomenula, že nový zákon o súdnictve podkopáva nezávislosť poľských sudcov a je nezlučiteľný s nadradenosťou legislatívy EÚ. Navyše bráni poľským súdom v priamom uplatňovaní určitých ustanovení práva EÚ na ochranu nezávislosti súdnictva a na predloženie prejudiciálnych otázok v týchto otázkach Súdnemu dvoru EÚ. Po analýze príslušných právnych predpisov EK dospela k záveru, že niektoré prvky nového zákona porušujú právne predpisy EÚ.

Podľa stanoviska EK sporný zákon rozširuje pojem disciplinárny trestný čin a tým zvyšuje počet prípadov, v ktorých možno obsah súdnych rozhodnutí takto kvalifikovať. Disciplinárny režim sa môže použiť aj ako systém politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí.

Nový zákon o súdnictve porušuje článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 47 Charty základných práv EÚ, ktorý zakladá právo na účinný opravný prostriedok pred nezávislým a nestranným súdom. Táto právna norma je nezlučiteľná s požiadavkami nezávislosti súdnictva stanovenými Súdnym dvorom EÚ.

Nový zákon podľa EK takisto dáva novej disciplinárnej komore Najvyššieho súdu výlučnú právomoc rozhodovať o otázkach týkajúcich sa nezávislosti súdnictva. To bráni poľským súdom v tom, aby si plnili svoju povinnosť uplatňovať právne predpisy EÚ alebo požadovať pred Súdnym dvorom EÚ prejudiciálne otázky. Nový zákon je teda nezlučiteľný so zásadou prednosti práva EÚ, s fungovaním mechanizmu predbežného rozhodnutia, ako aj s požiadavkami nezávislosti súdnictva.

Do tretice EK konštatuje, že uvedený zákon bráni poľským súdom, aby v rámci prejednávaných káuz posudzovali právomoc rozhodovať o nich inými sudcami. Toto narúša účinné uplatňovanie práva EÚ a je nezlučiteľné so zásadou prednosti práva EÚ, fungovaním mechanizmu predbežného rozhodnutia a požiadavkami nezávislosti súdnictva.

Eurokomisia napokon poznamenáva, že nový zákon zavádza ustanovenia, podľa ktorých musia sudcovia zverejňovať konkrétne informácie o svojich neprofesionálnych činnostiach. Je to nezlučiteľné s právom na rešpektovanie súkromného života a s právom na ochranu osobných údajov, ktoré zaručuje Charta základných práv EÚ a všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Poľská vláda má k dispozícii dva mesiace na to, aby zaslala odpoveď na toto formálne oznámenie Európskej komisie.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Poľsko #Európska komisia #súdnictvo