Mimoriadny summit EÚ bude o stratégii obnovy po koronavíruse

Na budúci týždeň sa uskutoční ďalší, v poradí už štvrtý mimoriadny summit EÚ, ktorý sa bude konať opäť prostredníctvom videokonferencie a ktorý bude zameraný na pandémiu koronavírusu a na európsku stratégiu obnovy, ktorá bude nasledovať po zdravotnej kríze. Uviedol to v stredu predseda Európskej rady Charles Michel.

15.04.2020 19:46 , aktualizované: 20:58
debata (8)

Michel sa vyjadril po tom, ako Európska komisia (EK) predstavila celoeurópsky plán na postupné ukončenie opatrení zavedených na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu. Aj podľa jeho slov bude treba zaistiť čo najkoordinovanejší prístup členských krajín v snahe postupne rušiť výnimočné reštriktívne opatrenia zavedené na vnútroštátnej úrovni.

Michel pripomenul, že koronakríza bude mať mimoriadne ťažké dôsledky na hospodársky a sociálny život krajín, s čím budú Európania konfrontovaní v priebehu nasledujúcich mesiacov a možno aj dokonca počas nasledujúcich rokov. Zdôraznil, že je nevyhnutné naznačiť, že existuje kapacita na implementáciu stratégie ukončenia zdravotnej krízy.

„Druhou veľmi dôležitou úlohou je stratégia obnovy. Ako je možné spolupracovať s rôznymi európskymi inštitúciami a s členskými štátmi, aby sme mohli zvládnuť túto obrovskú výzvu, ktorej musíme spoločne čeliť,“ uviedol Michel v odkaze pre médiá.

Spresnil, že cieľom diskusií hláv vlád a štátov je otvoriť strategickú diskusiu, aby zistili, ako je možné spoločne postupovať pri prijímaní niektorých „silných rozhodnutí“ a spustiť proces hospodárskej obnovy v strednodobom a dlhodobom horizonte, čo by malo zaručiť viac blahobytu pre občanov EÚ v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch.

Michel odkázal, že lídri EÚ sa musia venovať štyrom pilierom, ktoré by mali byť zásadné pre silnú stratégiu obnovy. Prvým z nich je obnova vnútorného trhu, považovaného za „srdce hospodárskeho rozvoja“ a vytvárania sociálnej súdržnosti EÚ. Tu podľa neho netreba zabudnúť na otázku digitálnej agendy a Európskej ekologickej dohody a klimatických zmien.

Za druhý pilier Michel označil vypracovanie silnej investičnej stratégie, kde je nevyhnutné, aby sa členské štáty konečne dohodli na podobe budúceho sedemročného rozpočtu Únie na roky 2021 – 2027.

Tretí pilier, ktorý má význam z hľadiska globálneho boja proti pandémii, znamená dodržiavanie vonkajšej zodpovednosti EÚ a pokračovanie v plnení jej ambícií na globálnej scéne, čo znamená propagovanie multilateralizmu a snahu vybudovať si silnejšiu úlohu na medzinárodnej úrovni. Tu by EÚ mala pomáhať pri celosvetovom úsilí nájsť nové vakcíny a liečebné postupy, ktoré potom pomôže sprístupniť celému svetu. Michel v tomto bode zdôraznil najmä dôležitosť silného partnerstva EÚ s Afrikou a pripomenul, že európski lídri odsúhlasili ďalšiu podporu pre zdravotnícke systémy v Afrike a Únia v rámci svojej stratégii pre Afriku zvažuje aj ďalšie zníženie zadlženosti afrických krajín, aby im pomohla pri obnove po koronakríze.

Štvrtým pilierom, o ktorom by mali premiéri a prezidenti viesť strategické diskusie, je budovanie odolnosti a riadenie kríz. „Kľúčová otázka z európskeho hľadiska je, ako sa môžeme poučiť. Ako dosiahnuť, aby sme boli po tejto kríze silnejší, a ako preukázať väčšiu jednotu a viac solidarity,“ odkázal Michel.

Európska komisia predložila plán na postupné rušenie opatrení

Európska komisia v stredu spolu s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy prijatých v dôsledku vypuknutia nákazy koronavírusom. „Aj keď sme stále ešte v režime zabraňovania šíreniu nákazy, nevyhnutné výnimočné opatrenia, ktoré členské štáty Európskej únie prijali, prinášajú svoje výsledky. Vďaka nim sa spomalilo šírenie vírusu a zachránili sa tisíce životov. Tieto opatrenia a s nimi spojená neistota však pre ľudí, spoločnosť a ekonomiku znamenajú nemalé náklady a nemôžu byť časovo neobmedzené,“ poukázala komisia.

Podľa komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej si bude návrat do normálu po ukončení obmedzení vyžadovať starostlivo koordinovaný prístup medzi členskými štátmi založený na vedeckých poznatkoch a solidarite. "Je nevyhnutné, aby naše systémy zdravotnej starostlivosti dokázali zabezpečiť liečbu väčšieho počtu nových prípadov, aby boli k dispozícii základné lieky a vybavenie a aby sme mali potrebnú kapacitu na rozsiahle testovanie a sledovanie šírenia nákazy. Uvedomujeme si, že táto cesta bude dlhá a postupná a že dôsledky tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy budú dlhotrvajúce. Kým nebude vyvinutá účinná liečba a vakcína, budeme sa musieť s týmto vírusom naučiť žiť,“ vyhlásila.

Kľúčovou zásadou postupného oživenia je podľa Komisie správne načasovanie. Rozhodnutie o tom, kedy uvoľniť obmedzenie pohybu, by malo brať do úvahy epidemiologické kritérium, dostatočnú kapacitu systému zdravotnej starostlivosti, primeranú monitorovaciu kapacitu, ale aj koordináciu medzi členskými štátmi. Komisia pritom odporúča, aby kroky jednotlivých štátov boli postupné, všeobecné opatrenia by sa mali postupne nahradiť cielenými, kontroly na vnútorných hraniciach by sa mali zrušiť koordinovane a zhromažďovanie ľudí by sa malo povoľovať tak, aby zohľadňovalo osobitosti rôznych kategórií činností, ako napríklad školy a univerzity, obchodná činnosť (maloobchod), opatrenia týkajúce sa sociálnych kontaktov (reštaurácie, kaviarne) a masové zhromaždenia.

„Popri zrušení opatrení na obmedzenie pohybu treba strategicky naplánovať obnovu, hospodárske oživenie a opätovné nasmerovanie na udržateľný rast. Zahŕňa to umožnenie dvojitej transformácie na zelenšiu a digitálnu spoločnosť a vyvodenie všetkých záverov zo súčasnej krízy o pripravenosti a odolnosti Európskej únie,“ uzatvára komisia.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #koronavírus