Európska komisia predstavila usmernenia pre etický rozvoj umelej inteligencie

Európska komisia (EK) predstavila v pondelok kroky, ktoré chce prijímať pre posilnenie dôvery Európanov v umelú inteligenciu (UI). Opatrenia navrhované exekutívou EÚ vychádzajú z práce skupiny odborníkov na vysokej úrovni.

08.04.2019 15:05
umelá inteligencia, AI, stroj, superpočítač, robot Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Na základe odporúčaní nezávislej expertnej skupiny, ktorá bola vytvorená v júni 2018, spustila EK v pondelok pilotnú fázu, ktorej cieľom je zabezpečiť zavedenie etických usmernení pre rozvoj a používanie umelej inteligencie. Komisia vyzýva zainteresované sektory, výskumné ústavy a verejné orgány, aby preskúmali podrobný zoznam hodnotení, ktorý dopĺňa politické usmernenia.

Tieto plány sú súčasťou európskej stratégie pre UI predloženej v apríli 2018, ktorá pre nadchádzajúce desaťročie predpokladá zvýšenie verejných a súkromných investícií na minimálne 20 miliárd eur ročne. Vysoké investície do umelej inteligencie majú sprístupniť nové balíky dát, stimulovať talenty v tejto oblasti a zabezpečiť dôveru v nové technológie.

Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti pripomenul, že etický rozmer hodnotenia vplyvu UI nie je iba akousi technickou črtou či doplnkovou funkciou, lebo občania môžu naplno profitovať z technológií založených na umelej inteligencii a tešiť zo všetkých výhod, ktoré prinášajú, len ak nadobudnú presvedčenie, že im môžu dôverovať.

„Umelá etická inteligencia je koncept, ktorý prináša výhody všetkým stranám a môže byť konkurenčnou výhodou pre Európu, ak sa dokáže stať lídrom vo vývoji umelej inteligencie, ktorá je zameraná na ľudský faktor a ktorej ľudia môžu dôverovať,“ vysvetlil Ansip.

Podľa slov eurokomisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariye Gabrielovej EK pondelňajším návrhom urobila dôležitý krok smerom k zaisteniu etickosti a bezpečnosti umelej inteligencie v EÚ.

„Teraz máme pevný základ, zakotvený v hodnotách EÚ, vyplývajúci zo širokého a konštruktívneho zapojenia veľkého počtu zainteresovaných strán vrátane podnikov, akademickej obce a občianskej spoločnosti,“ opísala situáciu. Dodala, že EÚ začne tieto požiadavky zavádzať do praxe a zároveň s tým rozprúdi aj medzinárodnú diskusiu o umelej inteligencii zameranej na ľudský faktor.

Podľa správy EK môže z rozvoja umelej inteligencie ťažiť široká škála odvetví – od zdravotníctva cez energetiku, automobilizmus, poľnohospodárstvo, politiku boja proti zmene klímy až po riadenie finančných rizík. Umelá inteligencia môže byť nápomocná aj v boji proti podvodom a inej trestnej činnosti. Nové výzvy pre budúcnosť však prináša v oblasti pracovných miest a nastoľuje nové právne a etické otázky.

Prístup EK je trojstranný: stanovuje kľúčové požiadavky na UI, spúšťa rozsiahlu pilotnú fázu pre zainteresované strany a usiluje sa o medzinárodný konsenzus o rozvoji umelej inteligencie zameranej na človeka.

Komisia upozornila na sedem základných aspektov UI, ktorej môžeme dôverovať: zapojenie ľudí a ľudský dozor; robustnosť a spoľahlivosť používaných algoritmov; ochrana súkromia a používaných údajov; transparentnosť; rozmanitosť, nediskriminácia a rovnosť; sociálny a environmentálny blahobyt (využívať systémy UI na urýchlenie pozitívnych sociálnych zmien a na podporu trvalo udržateľného rozvoja a ekologickej zodpovednosti) a nakoniec zodpovednosť.

Na celosvetovej úrovni chce EÚ posilniť spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú rovnaké vízie o UI, ako sú Japonsko, Kanada alebo Singapur, a bude aj naďalej zohrávať aktívnu úlohu v medzinárodných diskusiách a iniciatívach vrátane skupín G7 a G20.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Európska komisia #umelá inteligencia