Europoslanci navrhujú trojnásobok financií pre budúci program Erasmus+

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu potvrdili svoj súhlas s návrhom na strojnásobenie finančných prostriedkov pre študentský výmenný program Erasmus+. Europarlament dlhodobo podporuje zvýšenie vzdelávacej mobility mladých ľudí prostredníctvom tohto programu.

28.03.2019 15:58
študenti, mladí ľudia, spolupráca Foto:
Ilustračné foto
debata

V správe EP sa uvádza, že viac vyčlenených financií má zaistiť, aby sa tohto programu mohlo zúčastniť viac ľudí a aby boli poskytované granty lepšie prispôsobené ich potrebám. Poslanci preto podporili podrobný súbor opatrení na odstránenie všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prekážok.

S cieľom lepšie prispôsobiť program Erasmus+ potrebám znevýhodnených ľudí a zvýšiť ich účasť na rôznych výmenných programoch poslanci navrhli, aby Európska komisia a národné agentúry pre Erasmus vypracovali európsky rámec pre začlenenie ako aj národné stratégie začleňovania. Tie by mali zaručiť väčšiu finančnú podporu pre mobilitu, úpravu mesačných grantov a pravidelné preskúmavanie životných nákladov a diét. Ďalšia osobitná podpora by mala zahŕňať jazykové vzdelávanie, administratívnu podporu a možnosti elektronického vzdelávania.

Europoslanci prerozdelili rozpočet na rôzne časti programu, aby odrážali konkrétne priority a umožnili aj zamestnancom predškolského a základného vzdelávania, mladým športovcom a športovým trénerom zúčastniť sa na programoch mobility. Prioritou programu Erasmus+ budúcej generácie, s vyšším rozpočtom, sú aj výmeny z oblasti odborného vzdelávania, najmä v pohraničných regiónoch členských krajín.

Europarlament podporil užšiu súčinnosť s inými európskymi programami financovania, pričom kombinované financovanie by umožnilo úpravu grantov, prostriedkov na dopravu, životných nákladov pre znevýhodnených študentov alebo financovanie nových projektov.

„Naším cieľom je, aby nový program Erasmus+ bol otvorený a inkluzívny, dostupný a spravodlivý pre všetky skupiny mladých ľudí a dospelých, bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu a iné okolnosti,“ uviedol spravodajca uznesenia, slovinský poslanec Milan Zver. Pripomenul, že program Erasmus+ umožňuje jeho účastníkom nielen študovať a trénovať v zahraničí, ale pomáha posilňovať európsku identitu a zlepšuje pracovné príležitosti.

Poslanci EP vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby v rámci takzvaného trialógu podporili trojnásobný nárast rozpočtu pre tento program. Konečné znenie uznesenia, vrátane vyčlenených finančných zdrojov, musí byť ešte prerokované a odsúhlasené s Radou EÚ (členské štáty) a bude schválené až v nasledujúcom volebnom období, čiže po májových voľbách do Európskeho parlamentu.

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Europarlament #finančná podpora #erasmus+ #vzdelávacia mobilita