Program Erasmus+ v roku 2017 lámal rekordy

24.01.2019 14:13

Európska komisia (EK) vo štvrtok zverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, zatiaľ čo počet podporovaných projektov stále rastie. Komisia spresnila, že tento výmenný program sa stáva inkluzívnejším a rastie aj jeho medzinárodný rozmer.

EÚ v roku 2017 investovala do programu Erasmus+ rekordných 2,6 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 percent. Programu Erasmus+ sa darí napĺňať stanovené ciele: podporiť 3,7 percenta mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014–20. EK vo svojej správe tiež zdôraznila, že program sa stáva prístupnejším pre ľudí zo znevýhodneného prostredia, ako aj pre menšie organizácie.

Štatistiky za rok 2017 naznačili, že na 1900 podujatiach programu Erasmus+ v 44 krajinách sa zúčastnilo viac ako 750.000 ľudí. Prostredníctvom tohto programu bola poskytnutá podpora takmer 800.000 ľuďom na štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, čo je desaťpercentný nárast v porovnaní s rokom 2016.

Z programu sa financovala aj spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a podnikmi. Celkovo sa na 22.400 projektoch zúčastnilo 84.700 organizácií.

Vďaka Erasmu+ mohlo v školskom roku 2016/2017 vyše 400 000 vysokoš­kolských študentov, stážistov a zamestnancov stráviť určité obdobie v zahraničí a venovať sa vzdelávaniu, odbornej príprave alebo vyučovaniu. Medzi nimi bolo aj okolo 34.000 študentov a zamestnancov, ktorí dostali granty na cestu do a z partnerských krajín na celom svete.

Komisia pripomenula, že najviac študentov cez Erasmus+ vysielajú tri krajiny: Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi tri najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Británia.

Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti skonštatoval, že rok 2017 sa popri oslavách troch desaťročí tohto programu stal rokom, v ktorom mladí Európania opäť dostali šancu rozširovať svoje obzory, zintenzívniť kultúrne výmeny a poskytnúť nové príležitosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

„Chceme, aby sa program v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ naďalej rozširoval a zlepšoval v snahe zabezpečiť, aby sa viac investovalo do mladých Európanov z ešte širšieho prostredia,“ uviedol komisár v správe pre médiá.

Komisia vo svojej výročnej správe upozornila, že program Erasmus+ je oveľa viac než len program pre univerzitných študentov a zamestnancov. Môžu ho využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6400).

Ďalšie projekty spolupráce boli prínosom pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). V rámci programu sa v roku 2017 prefinancovalo aj 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií.

#študenti #erasmus+ #študijný pobyt
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku