Európska komisia zintenzívni boj proti dezinformáciám aj pre blížiace sa eurovoľby

Európska únia intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe, ale aj za jej hranicami. Ako informovala hovorkyňa Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková, Únia tak robí tak v záujme ochrany demokratických systémov a verejných diskusií, vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 i ďalšie vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020.

09.12.2018 11:07
debata (69)

Bol zhodnotený aj doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018 sa stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku.

Akčný plán sa zameriava na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ – lepšie odhaľovanie, koordinovaná reakcia, online platformy a zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov. Osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov. Očakáva sa, že rozpočet ESVČ na strategickú komunikáciu zameranú na boj proti dezinformáciám a zvyšovanie informovanosti o ich škodlivom vplyve sa viac ako zdvojnásobí – z 1,9 milióna eur v roku 2018 na päť miliónov v roku 2019. Členské štáty EÚ by mali tieto opatrenia doplniť posilnením vlastných prostriedkov na boj proti dezinformáciám.

Takisto sa zriadi osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu sa systém včasného varovania zriadi do marca 2019. Subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí sledovanie plnenia týchto záväzkov. Popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť.

Európska únia sa snaží aktívne bojovať proti dezinformáciám od roku 2015. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady z marca 2015 o potrebe čeliť pokračujúcim dezinformačným kampaniam zo strany Ruska bola v rámci ESVČ zriadená pracovná skupina East StratCom. Táto pracovná skupina sa spolu s príslušnými útvarmi Komisie zameriava na účinné komunikovanie politík EÚ smerom k jej východným susedom; skvalitňovanie celkového mediálneho prostredia vo východnom susedstve vrátane podpory slobody médií a posilňovania postavenia nezávislých médií a zlepšovanie schopnosti EÚ predpovedať prokremeľské dezinformačné aktivity, bojovať proti nim a zvyšovať povedomie o nich. V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, po ktorom v roku 2018 nasledovalo spoločné oznámenie s názvom Zvyšovanie odolnosti a posilňovanie spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

V apríli 2018 Komisia načrtla európsky prístup a samoregulačné nástroje na boj proti dezinformáciám na internete, ku ktorým patrí celoúniový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, podpora nezávislej siete overovateľov faktov a nástroje na podporu kvalitnej žurnalistiky. Kódex postupov 16. októbra podpísali spoločnosti Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj obchodné združenie zastupujúce online platformy a obchodné združenia zastupujúce reklamný priemysel a zadávateľov reklamy.

Aj predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2018 oznámil súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť zabezpečiť slobodnú, spravodlivú a bezpečnú organizáciu budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej reklamy na internete a možnosť uvaliť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov, ku ktorému došlo s úmyslom ovplyvniť výsledky volieb do Európskeho parlamentu.

69 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #dezinformácie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy