EÚ môže byť silnejšia. Ak bude chcieť

Všetci sme zodpovední za to, aká Európa je. A všetci budeme zodpovední za to, akou sa Európa stane. Aj taký je odkaz šéfa Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý predniesol minulý týždeň v Správe o stave EÚ. Bola to jeho štvrtá Správa o stave EÚ, posledná vo funkcii predsedu Komisie.

18.09.2018 16:00
Jean-Claude Juncker Foto: ,
Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker.
debata (1)

Šéf európskej exekutívy sa vo svojej správe, ktorú predniesol pred poslancami Európskeho parlamentu, sústredil na viaceré priority a návrhy, ktoré chce Európska komisia dotiahnuť ešte do konca svojho päťročného mandátu.

Veľká časť návrhov sa týka oblasti bezpečnosti. „Len Európa, ktorá je silná a jednotná, môže chrániť našich občanov pred vnútornými aj vonkajšími hrozbami – od terorizmu až po zmenu klímy,“ pripomenul Juncker. Zdôraznil potrebu dobudovania bezpečnostnej únie, ale spomenul aj konkrétne návrhy. Komisia napríklad navrhuje nové pravidlá, podľa ktorých sa bude musieť teroristický obsah z internetu zmazať do jednej hodiny. Terorizmus nepozná hranice, aj preto sa má rozšíriť úloha novovznikajúceho úradu európskeho prokurátora. Komisia tiež navrhuje nové opatrenia na účinnejší boj proti praniu špinavých peňazí.

Podľa analytika Vladimíra Bartovica z pražského Inštitútu pre európsku politiku Europeum dôraz na bezpečnosť je reakciou na to, čo ľudia podľa prieskumov verejnej mienky považujú za najdôležitejšie. „Juncker dal v správe viac ráz najavo, že komisia sa sústredí na túto oblasť. Na to, aby ochrana vonkajšej hranice a boj proti terorizmu prinášali pocit, po ktorom ľudia túžia,“ povedal Bartovic pre Pravdu.

V oblasti migrácie sa EÚ potrebuje dohodnúť na reforme azylového systému, kde Juncker vyzval na trvalú solidaritu. „Nemôžeme sa zakaždým, keď pripláva nová loď, napochytro dohadovať, čo s ľuďmi na palube,“ povedal. Zároveň navrhuje posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže – počet jej príslušníkov, ktorí sú financovaní z rozpočtu EÚ, by sa mal do roku 2020 zvýšiť na 10-tisíc. Dobudovať sa má európska agentúra pre azyl a komisia tiež navrhuje opatrenia na urýchlenie návratu migrantov, ktorí nemajú nárok na azyl. Šéf Európskej komisie je aj za otvorenie legálnych migračných ciest. „Potrebujeme kvalifikovaných migrantov,“ pripomenul Juncker.

Šéf Európskej komisie vo svojej správe tiež upozornil na potrebu uzavrieť nové obchodné partnerstvo s Africkou úniou. Z Afriky v súčasnosti prichádza do Európy z rôznych dôvodov najviac migrantov. Nové partnerstvo s Afrikou by nemalo byť o charite, ale o udržateľnom rozvoji – o investíciách a vytváraní pracovných miest.

Spoločný postup EÚ a veľký spoločný trh je pri rokovaniach vo svete výhodou, ktorú si mnohí ľudia neuvedomujú. „Ak by si Európa bola viac vedomá politickej, hospodárskej a vojenskej sily svojich národov, mohli by sme zohrávať inú rolu ako len rolu globálneho platcu. Musíme sa väčšmi ujať roly globálneho aktéra,“ povedal Juncker.

Návrhy zo Správy o stave EÚ 2018

  • Bezpečnosť: nové pravidlá pre internetové firmy, aby do hodiny mazali teroristickú propagandu, ochrana volieb v EÚ pred zásahmi cudzích krajín a súkromných subjektov, posilnenie úradu európskeho prokurátora v boji proti cezhraničnému terorizmu, investície do kyberbezpečnosti
  • Migrácia: posilnenie európskej pobrežnej a pohraničnej stráže na 10-tisíc ľudí do roku 2020, efektívnejšie vybavovanie žiadostí o azyl, rýchlejšie návraty odmietnutých migrantov, otvorenie legálnych migračných ciest, obchodné dohody s Afrikou pre zvýšenie investícií a vytvorenie pracovných miest
  • Zahraničná politika: návrh na zavedenie systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou v niektorých oblastiach zahraničnej politiky, ktoré sa týkajú napr. ľudských práv
  • Striedanie času: Komisia predpokladá, že v EÚ sa naposledy povinne zmení zimný čas na letný 31. marca 2019, členské štáty sa potom majú rozhodnúť, či sa budú riadiť letným alebo zimným časom. Návrh potrebuje súhlas europarlamentu a členských štátov

EÚ sa stala silou, s ktorou treba počítať. A môže byť silnejšia, ak bude chcieť. Lenže to, aká bude, závisí od členských štátov. „Juncker naznačil, že Komisia príde s ďalšími návrhmi, ktoré sú odpoveďou na to, čo členské krajiny žiadajú. Ale je to plne v rukách členských štátov, či s tým budú súhlasiť,“ pripomenul Bartovic. Napríklad výraznejšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ žiadali odporcovia migrácie.

Hlbšou hospodárskou a menovou úniou by sa mala posilniť aj medzinárodná úloha eura. Ďalší krok, ktorý naznačil Juncker, môže byť zavedenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky v presne stanovených oblastiach, ako sú napríklad ľudské práva a civilné misie. Umožňuje to Lisabonská zmluva. „Myslím si, že na tomto bude zhoda veľmi ťažko,“ reagoval Bartovic.

Aj v tomto prípade je však možné, že členské štáty dospejú k tomu, že spoločný postup je pre všetkých výhodnejší a prináša výsledky. „Presvedčenie, že zjednotení dokážeme viac, je samotnou podstatou toho, čo znamená byť súčasťou Európskej únie,“ pripomenul Juncker. „Prajem si, aby sa Európa nedívala na dianie vo svete zopodiaľ. Európa sa nesmie uspokojiť s úlohou diváka, komentátora medzinárodných udalostí. Musí byť konštruktívnym hráčom, ktorý bude formovať a utvárať svet zajtrajška,“ zdôraznil vo svojej správe.

Na to, aby bola EÚ jednotnejšia, však potrebuje prekonať svoje vnútorné rozpory. To, či Európania chcú silnejšiu EÚ, naznačia aj voľby do Európskeho parlamentu v máji budúceho roka. „Do európskych volieb musíme preukázať, že Európa je schopná prekonať rozdiely medzi severom a juhom, východom a západom, ľavicou a pravicou. Európa nie je taká veľká, aby sa mohla deliť, raz na dve časti, inokedy na štyri,“ zdôraznil Juncker.

Aj v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu si však komisia uvedomuje snahy o ich ovplyvňovanie zvonku. Preto navrhne nové pravidlá na ochranu demokratických procesov pred manipuláciou zo strany tretích krajín alebo súkromných záujmových skupín. „Naozaj sú tu mocnosti, ktoré zasahujú do volieb. A nielen nám, ale aj našim spojencom. Je to útok nie na jednu konkrétnu krajinu, ale na viacero krajín v rámci EÚ. Stáva sa to európskym problémom, nielen národným problémom nejakej krajiny. Je dobré, že si EÚ uvedomila, čo sa deje,“ povedal o chystaných návrhoch komisie Bartovic.

Na záver Juncker nielen v súvislosti s voľbami odmietol rastúci nacionalizmus, ktorý hlása nenávisť a ničí. „Kto má rád Európu, musí mať rád národy, ktoré ju tvoria. A kto má rád svoj národ, musí mať rád Európu. Obmedzený nacionalizmus je lžou a zhubným jedom,“ povedal šéf Európskej komisie v závere svojej štvrtej Správy o stave EÚ.

Správa o stave EÚ

So Správou o stave EÚ vystúpil šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker pred Európskym parlamentom po štvrtý raz. V prvej správe v roku 2015 sa zameral na najväčšie výzvy, ktorým čelila EÚ – migračnú krízu, budúcnosť eura a zahraničnú politiku. V ďalšej správe oznámil nové iniciatívy na podporu mladých ľudí a startupov, ale aj novú európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Vlani zdôraznil hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu, na ktorých stojí EÚ, a ohlásil iniciatívy v oblasti obchodu a konkurencieschop­nosti priemyslu, prehĺbenia spolupráce v eurozóne. Juncker pri svojom nástupe na jeseň 2014 označil komisiu, ktorú vedie, za komisiu „poslednej šance“. Jeho posledná Správa o stave EÚ však, ako povedal, nie je jeho posledným vystúpením.


Súťaž Pravdy a Zastúpenia EÚ o 30 eur a darčekový balíček - 16. kolo

Denník Pravda a Zastúpenie Európskej komisie pripravili súťaž

Chcete vyhrať 30 € a darčekový balíček?
(Batoh, kuchárska kniha Ako varí Európa, USB kľúč, držiak na selfie, číselný zámok, pero, brožúrka Európske dedičstvo, puzzle s mapou Európy pre deti)

Foto: Ivan Majerský, Pravda
cena, súťaž, EK

Stačí sa zapojiť do súťaže a odpovedať správne na otázku:

Koľkú správu o stave EÚ predniesol minulý týždeň J. C. Juncker?

A – druhú
B – tretiu
C – štvrtú

Správnu odpoveď zašlite do utorka 25. septembra do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare: PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A alebo B alebo C (medzera) meno a priezvisko.

Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Všetkých výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Mená výhercu 30 € a výhercov darčekových balíčkov zverejníme po skončení súťaže.

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku

Účastníci súťaže berú na vedomie a udeľujú organizátorovi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webe pravda.sk.

Výhercovia

30 € získava Mária Rabatinová, Piešťany. Balíček s darčekmi vyhráva Iveta Červenáková, Banská Bystrica, František Szabados, Bratislava, Ľubomír Béčka, Bojná.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Jean-Claude Juncker #seriál Pravdy a ZEK #Investičný plán pre Európu #správa o stave únie