Hlasovanie o Maďarsku v Európskom parlamente rozdelilo aj slovenských europoslancov

Zhoda medzi slovenskými europoslancami na tom, či mal Európsky parlament vyzvať členské štáty, aby v súlade s článkom 7 Zmluvy o EÚ rozhodli, či v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, nie je. Uznesenie adresované Rade EÚ schválili dnes, 448 poslancov hlasovalo za, proti bolo 197 poslancov a 48 sa ich zdržalo.

12.09.2018 16:51
európsky parlament Foto: ,
Europarlament.
debata (16)

Na prijatie uznesenia bola potrebná dvojtretinová väčšina všetkých hlasov za a proti, minimálne však absolútna väčšina, teda 376 hlasov. Európsky parlament tak dnes po prvýkrát v histórii vyzval Radu EÚ, aby s cieľom zabrániť systémovému ohrozeniu základných hodnôt Únie zakročila voči členskému štátu EÚ. Pozornosť sa sústreďovala najmä na to, ako zahlasujú poslanci vo frakcii európskych ľudovcov (EPP), kam patrí aj Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Za schválenie uznesenia zahlasovali napríklad Ivan Štefanec aj Eduard Kukan, Anna Záborská či Pál Csáky boli proti. Za uznesenie proti Maďarsku zahlasoval aj šéf frakcie Manfred Weber, ktorý by chcel byť šéfom Komisie.

„Európska únia je založená na hodnotách, ako sloboda slova, tolerancia a férová politická súťaž. Režim Viktora Orbána postupne opúšťa väčšinu z nich. Nič necharakterizuje jeho dvojtvárnosť a povahu lepšie, ako nedávno odhalené prípady predávania maďarského občianstva osobám napojeným na teroristov," uviedol poslanec Ivan Štefanec. Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan je presvedčený, že zo strany maďarskej vlády dochádza k vážnemu porušovaniu základných hodnôt EÚ a to tých, ako sú princípy právneho štátu, slobody slova, akademických slobôd, slobody združovania či iných slobôd. „Európska únia môže fungovať len vtedy, keď jednotlivé členské štáty dodržiavajú európske zmluvy a európske právo. Chcel by som však dodať, že moje hlasovanie nie je nijako namierené proti Maďarsku, ale proti krokom, ktoré prijala súčasná a predošlá vláda, a to aj napriek vedomiu, že nie sú v súlade s európskou legislatívou a hodnotami Európskej únie,“ vysvetlil Kukan.

Poslanci vo frakcii Európskych konzervatívcov a reformistov sa zdržali. „Na obvinenia voči maďarskej vláde treba zaiste dôkladne odpovedať. Žiaľ, správa je skôr snahou potrestať iný názor. Štáty strednej Európy majú právo vyjadriť sa k tomu, ako má európsky projekt vyzerať. Maďarská vláda ani zďaleka nie je takou hrozbou, ako zdeformovaná podoba demokracie, akú nám prezentuje ľavicový liberalizmus," uviedol poslanec Branislav Škripek. „Komisia úspešne vedie voči Maďarsku niekoľko súdnych konaní a aktivácia článku 7 sa preto v súčasnosti nejaví ako adekvátne riešenie. Pridaná hodnota by bola otázna a pokračovanie dialógu sa javí ako lepšia možnosť než vyhrotenie situácie," vysvetlil svoje rozhodnutie zase Richard Sulík.

Poslanci prostredníctvom uznesenia, ktoré vypracovala holandská europoslankyňa Judith Sargentini, vyzvali členské štáty Únie, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Napriek ochote maďarských orgánov diskutovať o zákonnosti každého konkrétneho opatrenia nedošlo zo strany Budapešti k odstráneniu všetkých nedostatkov a mnohé obavy tak naďalej pretrvávajú. Parlament zároveň zdôrazňuje, že postup podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ predstavuje preventívnu fázu, ktorá počíta s dialógom s cieľom zabrániť prípadnému udeleniu sankcií. Okrem toho, pristúpenie Maďarska k Európskej únii bolo dobrovoľné a každá maďarská vláda je povinná odstrániť riziko závažného porušenia hodnôt EÚ, hovorí sa v správe.

Poslanci Európskeho parlamentu majú obavy v súvislosti so situáciou v Maďarsku sa týkajú týchto oblastí: fungovanie ústavného a volebného systému, nezávislosť súdnictva, korupcia a konflikty záujmov, ochrana súkromia a údajov, sloboda prejavu, akademická sloboda, sloboda náboženského vyznania, sloboda združovania, právo na rovnaké zaobchádzanie, práva príslušníkov menšín vrátane Rómov a Židov, základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov, hospodárske a sociálne práva.

Uznesenie, ktorého súčasťou je aj návrh Rozhodnutia Rady, bude zaslané všetkým členským štátom EÚ. Rada následne môže štvorpätinovou väčšinou svojich členov, po získaní súhlasu Európskeho parlamentu v samostatnom plenárnom hlasovaní, rozhodnúť že v Maďarsku existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Tomuto rozhodnutiu však musí predchádzať vypočutie zástupcov maďarskej vlády. Rada tiež môže maďarským orgánom adresovať odporúčania zamerané na odvrátenie hrozby porušenia únijných hodnôt.

V neskoršej fáze môže Európska rada, teda už nie ministri, ale hlavy členských štátov a ich vlád, jednomyseľne rozhodnúť o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušovania hodnôt demokracie, právneho štátu či základných práv v Maďarsku. Prijatiu takéhoto rozhodnutia, ktoré by prípadne mohlo viesť až k sankciám voči maďarskej vláde – napríklad k obmedzeniu hlasovacieho práva jej zástupcov v Rade, musí opäť predchádzať súhlas Európskeho parlamentu vyjadrený v samostatnom plenárnom hlasovaní. K tomu však podľa všetkého nedôjde, Poľsko už povedalo, že by takéto rozhodnutie vetovalo.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #Maďarsko #Európsky parlament #europoslanci