Eurokomisia chce posilniť odolnosť EÚ proti hybridným a iným vážnym hrozbám

Európska komisia (EK) a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová v stredu navrhli ďalšie kroky, ktoré majú zvýšiť odolnosť Európanov v súvislosti s hybridnými a tiež chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými hrozbami.

13.06.2018 15:30
ministri obrany, Federica Mogheriniová Foto:
Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.
debata (4)

Eurokomisia upozornila, že hoci bezpečnosť je najvyššou prioritou, treba robiť viac, ak chceme „vziať vietor z plachiet“ teroristom a zahraničným nepriateľom.

Mogheriniová pripomenula, že Únia v časoch nových celosvetových výziev posilňuje svoje úsilie proti hybridným hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dezinformácií a kontrarozviedky.

„Spolu s členskými štátmi a partnermi, ako je NATO, pracujeme na posilňovaní našich schopností riešiť tieto výzvy a na budovaní obranyschopnosti proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým rizikám,“ uviedla.

Podľa eurokomisára pre bezpečnostnú úniu Juliana Kinga útok v Salisbury bol výstrahou, že hrozba chemických, biologických a jadrových rizík nie je výmysel a preto EÚ musí lepšie reagovať na hrozby, ktoré môžu spôsobiť vážnu ujmu a šíriť nestabilitu.

EK upozornila, že hybridné činnosti štátnych a neštátnych subjektov predstavujú závažnú a akútnu hrozbu pre EÚ a jej členské štáty, čo sa ukázalo počas obdobia volieb. Budovanie odolnosti proti týmto hrozbám je síce zodpovednosťou členských štátov, ale EÚ tiež pracuje na budovaní reakčných schopností, a to aj v spolupráci s medzinárodnými partnermi, ako je NATO.

Rozšírené bude Stredisko pre hybridné hrozby pri Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Potrebuje viac odborných znalostí na riešenie úplného spektra hybridných hrozieb. Rozšírené bude o tri špecializované zložky: chemickú, biologickú, rádiologickú a jadrovú bezpečnosť; kontrarozviedku a kybernetickú analýzu.

Rozvíjať sa budú strategické komunikačné schopnosti – zabezpečením systematickej interakcie medzi existujúcimi štruktúrami. Tieto opatrenia sa rozšíria aj na ostatné inštitúcie a členské štáty EÚ.

Pri budovaní odolnosti a odrádzania v sektore kybernetickej bezpečnosti bude dôležitý rámec kyberneticko-bezpečnostnej certifikácie, silnejšia a modernizovaná agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť a aj plán spolupráce medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ v prípade útoku či súbor nástrojov kybernetickej diplomacie.

Pre zaistenie odolnosti proti nepriateľským spravodajským službám bude rozhodujúca koordinácia medzi členskými štátmi a inými medzinárodnými organizáciami, najmä NATO.

EK informovala aj o vykonávaní 22 opatrení stanovených v spoločnom rámci pre boj proti hybridným hrozbám od skvalitnenia výmeny informácií cez posilnenie ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti až po budovanie spoločností odolných proti radikalizácii a extrémizmu.

Komisia v októbri 2017 predložila akčný plán na posilnenie pripravenosti a odolnosti proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým bezpečnostným rizikám na úrovni EÚ. V stredu pripomenula, že útok v Salisbury a narastajúci záujem teroristov o takéto látky ukazujú, že bezpečnostné výzvy v podobe chemických hrozieb sú reálne.

Únia preto preskúma opatrenia na podporu dodržiavania medzinárodných pravidiel a noriem, a to aj prostredníctvom prípadného sankčného režimu EÚ zameraného na chemické zbrane.

Komisia do konca roka 2018 urýchli prácu s členskými štátmi v oblasti chemických hrozieb – týka sa to vypracovania zoznamu chemických látok, ktoré predstavujú bezpečnostnú hrozbu; dialógu s partnermi z dodávateľského reťazca; lepšieho odhaľovania chemických hrozieb; ale aj vytvorenia inventárov zásob základných zdravotníckych protiopatrení i laboratórnych, liečebných a iných schopností a možností; a pravidelného mapovania ich dostupnosti v celej EÚ.

Komisia v stredu predložila aj akčný plán EÚ na zlepšenie bezpečnosti cestujúcich a zamestnancov v železničnej doprave. Jeho cieľom je predchádzať možným útokom na železničné služby a reagovať na ne vďaka novému rámcu spolupráce a koordinácie medzi členskými štátmi.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #hybridná vojna #boj proti terorizmu