OLAF za rok 2017 zaistil vrátenie troch miliárd eur späť do rozpočtu EÚ

06.06.2018 15:38

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v správe za rok 2017 uviedol, že vlani uzavrel 197 vyšetrovaní a vydal 309 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom členských krajín a orgánom EÚ. Na základe svojich zistení odporučil vrátiť do rozpočtu EÚ prostriedky v celkovej výške viac ako tri miliardy eur, čo je takmer päťnásobne viac oproti roku 2016.

Príspevky spätne získané do eurorozpočtu (3,095 miliardy eur) sa rozdelia na projekty, ktoré môžu stimulovať ekonomický rast a tvorbu pracovných miest v Európe.

V správe OLAF-u sa uvádza, že úrad vlani otvoril 215 nových vyšetrovaní, čo sa stalo po 1111 predbežných analýzach vykonaných odborníkmi tohto úradu. Zároveň sa tomuto úradu podarilo v minulom roku skrátiť priemerné trvanie vyšetrovaní na obdobie 17,6 mesiaca.

Správa, ktorú OLAF vydáva už druhý rok po sebe, analyzuje najvýraznejšie trendy pri podvodoch so zdrojmi z rozpočtu EÚ. V prípade podvodov týkajúcich sa štrukturálnych fondov EÚ dominuje korupcia, konflikt záujmov a manipulácia s výberovými konaniami, pričom úrad upozornil, že v niektorých prípadoch sa pokúšajú profitovať z týchto schém organizované zločinecké skupiny.

K zisteniam OLAF-u patrí aj skutočnosť, že podvodníci sa čoraz viac pokúšajú zneužiť finančné prostriedky určené na výskum alebo riešenie utečeneckej krízy a k úniku daňových poplatkov dochádza aj zásluhou súčinnosti cezhraničného organizovaného zločinu.

„Akékoľvek medzery v legislatívnom nastavení alebo prevádzkovej schopnosti colných správ fungovať cezhranične sú rýchlo zneužívané organizovanými zločineckými skupinami,“ uvádza sa v dokumente OLAF-u.

Úrad skonštatoval, že tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 bol stredobodom jeho vyšetrovacích činností sektor štrukturálnych fondov EU.

V tabuľke znázorňujúcej vyšetrovanie využívania finančných prostriedkov EU na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v roku 2017 sa uvádza, že Slovensko bolo vyšetrované v štyroch prípadoch. Dva z nich boli uzavreté s odporúčaniami pre zodpovedné úrady.

Podľa štatistík OLAF-u skúmajúcich nezrovnalostí členských štátov pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a príspevkov na poľnohospodárstvo v rokoch 2013–2017 bolo v prípade Slovenska zistených 1672 podvodných a tiež nezneužiteľných nezrovnalostí. Ich finančný dosah bol vo výške 11,39 percenta z čerpaných platieb. OLAF v tomto období ukončil 16 vyšetrovaní s odporúčaniami pre zodpovedné úrady, čo malo 2,09-percentný dosah na celkové platby.

#rozpočet #OLAF #EÚ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk