Európsky súd dal za pravdu manželom gejom

Zosobášení gejovia či lesby majú rovnaké právo na pobyt v krajinách EÚ ako manželia heterosexuáli. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Reagoval na prípad páru, ktorého zväzok odmietlo uznať Rumunsko. Manželia preto podali žalobu a súd vyniesol rozsudok v ich prospech. Rozhodnutie je záväzné pre celú úniu, neznamená však, že by všetky štáty museli povoliť sobáše homosexuálom.

05.06.2018 11:55 , aktualizované: 18:33
debata

Verdikt sa týka dvojíc, v ktorých je jeden z partnerov občanom únie a druhý nie. „Aj keď sa členské štáty môžu podľa svojho vlastného uváženia rozhodnúť, či povolia manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia, nemôžu brániť slobode pobytu občana únie tým, že jeho manželovi alebo manželke rovnakého pohlavia so štátnou príslušnosťou mimo EÚ odmietnu udeliť právo trvalého pobytu na svojom území,“ vyhlásil súd. Sloboda pohybu by v opačnom prípade bola v jednotlivých členských krajinách rôzna, podľa toho, či svojimi vnútroštátnymi zákonmi neheterosexuálne manželstvá uznávajú, alebo nie.

Táto citlivá téma má, samozrejme, svojich zástancov, ale aj odporcov. Bolo by vhodné viac komunikovať o tejto problematike a hľadať určitý spoločenský konsenzus v tejto súvislosti.
minister Gábor Gál

Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová vysvetlila, že definícia manželstva na Slovensku, za ktoré sa dnes považuje iba zväzok muža a ženy, sa ani po rozsudku meniť nebude. „Daná povinnosť najmä neukladá tomuto členskému štátu povinnosť upraviť vo svojom vnútroštátnom práve inštitúciu manželstva osôb rovnakého pohlavia,“ podčiarkla Drobová.

Tlačový odbor rezortu vnútra uviedol, že od 1. januára 2012 je u nás účinný zákon o pobyte cudzincov, v ktorom je okrem iného transponovaná aj smernica o práve občanov únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov. Tá by mala bez problémov povoliť trvalý pobyt jednému z partnerov aj v homosexuálnej dvojici.

Manželstvá pre páry rovnakého pohlavia uznáva 16 krajín EÚ. Slovensko medzi ne nepatrí, definíciu manželstva ako „jedinečný zväzok muža a ženy“ má od roku 2014 ukotvenú aj v ústave.

„Podľa zákona o pobyte cudzincov je rodinným príslušníkom občana únie štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je jeho partner, s ktorým má trvalý, riadne osvedčený vzťah. V takomto prípade môže rodinný príslušník občana únie, štátny príslušník tretej krajiny, využívať právo na pobyt, ak na Slovensku sprevádza občana únie,“ odpovedalo ministerstvo. Rodinný vzťah v takomto prípade možno preukázať dokladom, ktorý potvrdzuje, že ide o trvalý vzťah – napríklad úradným osvedčením vzťahu druh – družka, ale aj registrovaný partner.

Výkonný riaditeľ neziskovky Iniciatíva Inakosť Martin Macko však upozornil, že v praxi to také ľahké nie je. „Ak si Slovák vezme Brazílčana, Brazílčan tu nemá právo na pobyt. Ale ak k nám príde Poliak s Brazílčanom, Brazílčan bez problémov dostane pobyt. Čiže ak je súčasťou páru Slovák, má tento pár menej práv, akoby boli obaja cudzinci,“ vysvetlil Macko s dôvetkom, že ani aktuálny rozsudok veci veľmi nepomôže.

Rozsudku predchádzal prípad Adriana Comana z Rumunska a Roberta Hamiltona z USA. Zosobášili sa v roku 2010 v Bruseli, o dva roky neskôr sa chceli usadiť v Rumunsku. Coman preto zisťoval, ako sa dá požiadať o trvalý pobyt pre jeho manžela. Rumunské úrady ho informovali, že Hamilton, ktorý nie je občanom členskej krajiny EÚ, má právo na pobyt najdlhšie tri mesiace, keďže Rumunsko neuznáva manželstvá párov rovnakého pohlavia, a teda Hamiltona nepovažuje za manžela. Podľa úniovej smernice o voľnom pohybe však manžel či manželka občana EÚ môže sprevádzať svojho partnera do ktoréhokoľvek štátu únie. Coman preto v roku 2013 zažaloval Rumunsko, prípad napokon skončil na Súdnom dvore EÚ.

Ten vo verdikte skonštatoval, že v rámci smernice pojem „manželský partner“, ktorý označuje osobu spojenú s inou osobou manželským zväzkom, je rodovo neutrálny, a teda môže zahŕňať manželského partnera rovnakého pohlavia, ako je dotknutý občan únie.

Manželstvá pre páry rovnakého pohlavia uznáva 16 krajín EÚ. Slovensko medzi ne nepatrí, definíciu manželstva ako „jedinečný zväzok muža a ženy“ má od roku 2014 ukotvenú aj v ústave.

Pokus o zlepšenie postavenia menšiny nastal v roku 2015, keď vláda prijala Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv. Tento dokument sa po prvý raz venoval LGBT (lesby, gejovia, bisexuálne a transrodové osoby, pozn. red.) komunite a uznal, že je na Slovensku vystavená diskriminácii. Odporučil preto prijať opatrenia, ktoré by tejto skupine ľudí pomohli. Ani po troch rokoch sa však nič nezmenilo, nedávny prieskum Iniciatívy Inakosť dokonca poukázal na to, že príslušníci LGBT menšiny na Slovensku často čelia slovným aj fyzickým útokom, vyhrážkam a diskriminácii. Politici pre zrovnoprávnenie postavenia tejto komunity nerobia nič.

Agenda LGBT patrí ministerstvu spravodlivosti, jeho šéf Gábor Gál (Most-Híd) v polovici mája povedal, že zavedenie registrovaných partnerstiev nie je aktuálne na programe. „Táto citlivá téma má, samozrejme, svojich zástancov, ale aj odporcov. Bolo by vhodné viac komunikovať o tejto problematike a hľadať určitý spoločenský konsenzus v tejto súvislosti," skonštatoval minister.

Iniciatíva Inakosť požiadala premiéra Petra Pellegriniho o osobné stretnutie, aby ho mohli informovať o najväčších problémoch, s ktorými sa príslušníci LGBT menšiny stretávajú, a diskutovať o možnostiach riešenia. "Cez víkend boli skupinou desiatich mužov v Trenčíne napadnutí a zbití dvaja 17-roční chlapci len preto, že sa ako pár držali za ruky.

Nejde pritom o ojedinelý prípad. Podľa celoslovenského LGBT prieskumu až polovica LGBT ľudí zažila verbálne alebo fyzické útoky," píše sa v liste, ktorý za iniciatívu podpísal Macko. „Tieto trestné činy musia byť špeciálne odsúdené, aby sa zabránilo tomu, že sa príslušná skupina obyvateľov tejto krajiny cíti šikanovaná ako celok a jej členovia žijú v neustálom strachu z útoku,“ pokračuje Macko a dodáva, že povinnosťou každého demokratického politika a političky je odsúdiť takéto zločiny a podieľať sa na ich zastavení.

Pôvodnú agentúrnu správu sme nahradili autorským článkom z denníka Pravda.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #Súdny dvor EÚ #homosexuálne manželstvá #manželstvá #LGBTI+