Poľsko nadmernou ťažbou dreva v Bielovežskom pralese porušilo zákon, rozhodol súdny dvor EÚ

, 17.04.2018 12:28
Poľsko, Bielovežský prales, výrub
Bielovežský prales v Poľsku ohrozuje výrub. Autor:

V apríli minulého roka vydala Európska komisia odôvodnené stanovisko, v ktorom Varšavu žiadala zastaviť rozsiahly výrub. Na splnenie podmienok jej dala jeden mesiac.

Súdny dvor EÚ (ECJ) v utorok rozhodol, že Poľsko ťažbou dreva v chránenom Bielovežskom pralese porušilo zákon EÚ. Informovala o tom agentúra AP.

Keďže Poľsko požiadavku nesplnilo, Brusel posunul prípad pred Súdny dvor EÚ. Vzhľadom na rozsah aktivít zároveň žiadal, aby súd vydal predbežné opatrenie na ich okamžité zastavenie.

Bielovežský prales je jedným z posledných pozostatkov pôvodného lesa, ktorý v minulosti pokrýval rozsiahle oblasti na severe Európy. Od roku 2011 je uznaný za prírodné dedičstvo UNESCO. V takýchto oblastiach sú hospodárske aktivity zakázané.

Likvidáciu storočných stromov schválil minister životného prostredia

Úniový súd dal za pravdu Európskej komisii v tom, že rozhodnutie poľských úradov o výrube bolo porušením povinností, ktoré Poľsko má na základe dvoch smerníc týkajúcich sa ochrany životného prostredia – smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva.

Poľské ministerstvo životného prostredia, na ktorého čele v januári Jána Szyszku vystriedal Henryk Kowalczyk, už vo februári uvádzalo, že bude rozhodnutie európskeho súdu rešpektovať.

Európska komisia v júli 2017 vyzvala Poľsko, aby v pralese prestalo rúbať. Konštatovala vtedy, že ťažba dreva bola vo veľkom rozsahu a musí prestať. Poľské úrady v marci 2016 umožnili strojnásobnenie ťažby, a to aj v oblastiach, ktoré boli doteraz vylúčené z akéhokoľvek zásahu. Postup zahŕňajúci aj likvidáciu storočných stromov schválil minister životného prostredia do roku 2021 kvôli trvajúcemu šíreniu lykožrúta smrekového.

Spor o ťažbu v pralese, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO a lokalitou patriaci do siete Natura 2000, je len jedným z niekoľkých ostro sledovaných sporov medzi Európskou komisiou a Varšavou v poslednom období. Súd EÚ už vlani v novembri rozhodol o možnej pokute až 100 000 eur denne v prípade, že sa Poľsko odmietne riadiť jeho predbežným opatrením, ktoré zastavuje ťažbu až do samotného rozsudku. Komisia však zatiaľ nepožiadala o to, aby sa súd rozhodol pokutu udeliť.

Súdny dvor v utorok uviedol, že príslušné poľské úrady neposúdili v roku 2016 vplyvy lesníckych zásahov na chránenú lokalitu, ako mali urobiť podľa smernice o biotopoch. Podľa nej musia mať totiž úrady istotu, že plánovaný zásah nebude mať trvalé škodlivé účinky na integritu dotknutej lokality. Posúdenie vplyvu, ktoré vykonali v roku 2015 podľa súdu vedecké pochybnosti rozptýliť nemohlo.

Súdny dvor EÚ tiež poukázal na to, že komisiou napadnuté poľské rozhodnutie o ťažbe v pralese nemá žiadne obmedzenie ohľadom veku stromov a umožňuje výrub z dôvodov „verejnej bezpečnosti“ bez upresnenia konkrétnejších podmienok, ktoré by vec opodstatnili.

Poľská argumentácia podľa súdu neumožňuje, aby aktívne lesnícke zásahy mohli byť odôvodnené nevyhnutnosťou zastaviť šírenie lykožrúta. Ťažba navyše podľa súdu vedie k zániku časti chránenej lokality, a tak na rozdiel od toho, čo tvrdí Poľsko, nemôže byť opatrením, ktoré má oblasť chrániť.

Súd tiež upozornil, že lykožrút nebol v pláne starostlivosti o prales pre rok 2015 ako hrozba identifikovaný a naopak práve ťažba storočných smrekov a borovíc, ktoré chrobák napadol, za potenciálnu hrozbu označená bola. Ťažba navyše podľa úniového súdu ohrozila niektoré miesta rozmnožovania a stanovištia určitých chránených chrobákov.

Smernica o ochrane vtáctva zakazuje napríklad úmyselné ničenie, poškodzovanie a odstraňovanie hniezd a vajec voľne žijúcich vtákov. Rozhodnutie poľských úradov o ťažbe by podľa súdu k poškodzovaniu a ničeniu miest rozmnožovania vtákov nevyhnutne viedlo. Poľská strana pritom nerozhodla o konkrétnych ochranných opatreniach, ktoré by úmyselné zásahy do života vtákov vylúčila a zaistila tiež dodržiavanie zákazov vyplývajúcich zo smernice.

Po rozhodnutí úniového súdu je štát povinný rozsudku v čo najkratšom období vyhovieť. Pokiaľ dôjde Európska komisia k názoru, že sa tak nestalo, môže podať novú žalobu s návrhom na uloženie peňažných sankcií.

#Poľsko #Súdny dvor EÚ #nadmerná ťažba dreva #Bielovežský prales #porušenie zákona EÚ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku