Rovnaké pravidlá na ochranu osobných údajov bude mať aj Švajčiarsko a Británia

Ak niekto zverejní citlivé údaje o vašej osobe na internete, vyhľadávacie nástroje ako Google budú povinné ich nezverejňovať medzi nájdenými výsledkami, keď sa niekto pokúsi vyhľadať vaše meno, hovorí Jana Cappello, vedúca tlačového a politického oddelenia na slovenskom Zastúpení Európskej komisie.

21.03.2018 09:00
Jana Capello Foto:
Jana Capello, vedúca tlačového a politického oddelenia na slovenskom Zastúpení Európskej komisie.
debata (1)

Prečo je dôležité upraviť súčasné pravidlá a kedy začnú platiť nové?

Súkromie každého z nás treba chrániť. V tomto smere znamenajú nové pravidlá zásadný krok vpred nielen v oblasti ochrany údajov, ale aj v oblasti budovania jednotného digitálneho trhu. Balík nových jednotných pravidiel pre všetky členské krajiny zaručí podnikom právnu istotu a občanom Európskej únie rovnakú úroveň ochrany údajov. Toto je aj reakcia na dopyt zo strany občanov, vzhľadom na fakt, že vyše 90 percent Európanov uvádza, že si želá rovnaké pravidlá ochrany údajov v celej EÚ. Novými pravidlami posilníme právo na informácie, právo na prístup, právo na zabudnutie i možnosť presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Posilnené pravidlá EÚ v oblasti ochrany údajov sa začnú uplatňovať 25. mája.

Ako to konkrétne pomôže občanom? Čo presne znamená právo na prístup, právo na zabudnutie?

Právo na zabudnutie znamená, že ak občan nechce, aby údaje o ňom boli ďalej spracovávané a poskytované ďalším stranám, má právo požiadať o ich zmazanie. Samozrejme, len ak neexistujú legitímne dôvody na ich ďalšie držanie. Neohrozí to teda informácie o minulých udalostiach, kauzách a ani slobodu médií. Ako príklad môžem uviesť, že ak niekto zverejní citlivé údaje o vašej osobe na internete, vyhľadávacie nástroje ako Google budú povinné ich nezverejňovať medzi nájdenými výsledkami, keď sa niekto pokúsi vyhľadať vaše meno. Ide o ochranu každého človeka a jeho nároku na súkromie. Špecifické ochranné opatrenia ohľadom tohto práva sa týkajú najmä detí, ktoré si nemusia byť vedomé rizika spojeného napríklad so zverejňovaním príspevkov na sociálnych sieťach.

A právo na prístup?

Právo na prístup spočíva v tom, že každý občan bude mať možnosť sledovať, akým spôsobom a prečo sa jeho údaje spracovávajú, a posúvajú ďalej. Deväť z desiatich Európanov vyjadrilo znepokojenie nad tým, že mobilné aplikácie o nich bez súhlasu zhromažďujú údaje a sedem z desiatich Európanov sa obáva toho, čo s týmito informáciami spoločnosti robia ďalej. Nové pravidlá reagujú na tieto obavy a riešia ich. Napríklad, ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať príslušný orgán na ochranu údajov.

Neohrozia tieto pravidlá podnikateľov a podniky? Neskomplikuje to ich fungovanie?

Nie, ale je potrebné zvýšiť informovanosť malých a stredných podnikov a podporiť ich snahu o dosiahnutie súladu s týmito pravidlami. Spustili sme nový praktický on-line nástroj, ktorého zámerom je pomôcť občanom, podnikom a ďalším organizáciám dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh. Európska komisia navyše už v roku 2016 zriadila skupinu odborníkov, ktorá sprevádza členské štáty v ich úsilí pripraviť sa na nové nariadenie.

Takže z nových pravidiel by mohli podniky, naopak, získať benefit?

Pre podnikateľov bude ľahšie rozširovať svoje podniky do zahraničia – zjednotením pravidiel v členských krajinách sa podniky nebudú musieť osobitne v každej krajine zaoberať legislatívou ohľadom ochrany údajov. Nebudú musieť ani znášať dodatočné náklady na právne poradenstvo, a keďže sa odstránili oznamovacie povinnosti, nebudú musieť ani platiť oznamovacie poplatky. Všeobecné nariadenie odstráni zbytočnú administratívnu záťaž, ktorá by mohla byť príliš veľká najmä pre menšie spoločnosti. Právo na prenosnosť údajov ustanovené vo všeobecnom nariadení zase uľahčí potenciálnym zákazníkom presun ich osobných údajov medzi poskytovateľmi služieb. Podporuje to hospodársku súťaž a nabáda nové podniky, aby vstúpili na trh.

Ako to bude s výmenou dát so susedmi mimo únie, ako je napríklad Švajčiarsko?

Švajčiarsko pracuje na smernici tak, aby malo rovnaké pravidlá ako EÚ. Rovnaké pravidlá bude mať aj Veľká Británia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Google #ochrana osobných údajov #seriál Pravdy a ZEK #Investičný plán pre Európu