Europoslanci žiadajú členské štáty EÚ o vyjadrenie k situácii v Poľsku

Podľa poslancov by sa poľská vláda mala venovať problémom ohrozujúcim právny štát a vyriešiť ich.

01.03.2018 14:38
Európsky parlament, europarlament, Brusel,... Foto: ,
Článok 7 Zmluvy o EÚ nebol doteraz nikdy aktivovaný.
debata (2)

Európsky parlament vyzval vo štvrtok vlády členských štátov EÚ, aby urýchlene rozhodli, či v Poľsku existuje riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ – a ak dochádza k ohrozeniu právneho štátu, aby navrhli potrebné riešenia.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení 422 hlasmi za a 147 hlasmi proti (48 poslancov sa zdržalo hlasovania) podporili návrh Európskej komisie na aktiváciu článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje postup v situáciách, keď môže existovať riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Podľa poslancov by sa poľská vláda mala venovať problémom ohrozujúcim právny štát a vyriešiť ich.

V tejto súvislosti európski zákonodarcovia vyzvali Radu EÚ, aby urýchlene prijala opatrenia podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ a aby Európsky parlament pravidelne a v plnom rozsahu informovala o dosiahnutom pokroku a opatreniach prijímaných v každej etape postupu. Vo svojom nelegislatívnom uznesení z 15. novembra 2017 europarlament skonštatoval, že v Poľsku v súčasnosti existuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ v oblasti právneho štátu. Obavy poslancov sa týkali najmä možného narušenia deľby moci, nezávislosti súdnictva a základných práv v krajine.

Článok 7 Zmluvy o EÚ nebol doteraz nikdy aktivovaný. Podľa tohto článku (odsek 1) môže Rada EÚ – čiže ministri členských krajín – na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie rozhodnúť, či existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. Prípadné rozhodnutie Rady musí byť prijaté štvorpätinovou väčšinou jej členov a musí ho odsúhlasiť aj Európsky parlament.

Prípadné sankcie vyplývajúce z uvedeného článku – napríklad pozastavenie hlasovacieho práva v Rade EÚ – môžu ministri uložiť na základe postupu popísaného v čl. 7 ods. 3, kde sa rozhodnutie prijíma kvalifikovanou väčšinou.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Poľsko #europoslanci