Chrenek: Musíme držať krok s meniacimi sa hrozbami

"Už to nie sú futuristické hrozby, ale skutočné udalosti, ktoré majú každý deň vplyv na jednotlivcov, podniky a vlády,“ pripomína vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v rozhovore o kybernetickej bezpečnosti.

18.10.2017 09:00
Dušan Chrenek Foto: ,
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
debata

V akej forme môže byť kybernetická bezpečnosť súčasťou snáh o prehĺbenie integrácie v oblasti obrany na úrovni EÚ?

Je to mimoriadne dôležitá oblasť najmä teraz, keď sú už kybernetické hrozby jednoznačným ohrozením bezpečnosti štátov. Nové pravidlá, ktoré Európska komisia (EK) navrhla, budú slúžiť na celkové posilnenie obrany, vrátane ochrany nášho intelektuálneho vlastníctva a osobných údajov. Intenzívnejšie pracujeme na potláčaní teroristickej propagandy a radikalizácie na internete. Európa však stále nie je dostatočne pripravená na kybernetické útoky. Na tento účel komisia navrhla vytvorenie novej Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá bude pomáhať členským štátom pri zvládaní kybernetických útokov, ako aj zriadenie pilotného projektu Európskeho strediska výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť. Ten pomôže v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať a zavádzať nástroje a technológie potrebné na to, aby sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a naše obranné mechanizmy boli rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti.

Existuje teda návrh na vytvorenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ako aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete. Prečo krok týmto smerom, nestačí, čo máme, napríklad už existuje Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA).

Je nevyhnutné rýchlo reagovať na výzvy, ktoré prináša digitálna doba. Medzi jej riziká patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv len za posledné štyri roky vzrástol päťnásobne. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života, bude tento vplyv len narastať. Dochádza k pokusom o krádeže údajov, podvody či dokonca destabilizáciu vlád. To už nie sú futuristické hrozby, ale skutočné udalosti, ktoré majú každý deň vplyv na jednotlivcov, podniky a vlády. Zvyšovanie povedomia o online dezinformačných kampaniach a falošných informáciách jednoznačne pomôže. S nástupom internetu vecí budú desiatky miliárd nových výrobkov sieťovo prepojené. Musíme zabezpečiť, aby boli dostatočne odolné proti kybernetickým útokom – tak pred ich uvedením na trh, ako aj po ňom, ako sa vyskytnú nové hrozby. Znamená to vytvoriť európsku normu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a certifikačný rámec s cieľom zaistiť zabudovanie bezpečnostných prvkov. Kupujúci tak budú vedieť, ktoré výrobky, služby, pripojené zariadenia sú kyberneticky bezpečné a dôveryhodné, a to im umožní lepšie vybrať správny výrobok.

Čo môže z väčšej angažovanosti sa EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti získať Slovensko?

Väčšiu odolnosť proti kybernetickým útokom a lepšie možnosti stíhania kybernetických zločinov. Europol odhaduje ročné škody kybernetických zločinov v rámci EÚ na 265 miliárd eur. So stále rastúcim trendom sa odhaduje, že celosvetovo sa hospodárske škody zneužitia osobných dát online vyšplhajú v roku 2019 až na dva trilióny eur. A každá reťaz je len taká pevná ako jej najslabšie ohnivko. Digitálne služby a dátové toky majú cezhraničný charakter, ale napríklad práca vyšetrovateľov a prokurátorov je stále príliš často stanovená v rámci vnútroštátnych rámcov. Justičné orgány musia držať krok s rýchlo sa meniacimi technologickými nástrojmi a metódami páchateľov počítačovej kriminality. Preto tiež chceme zintenzívniť spoluprácu pri výmene odborných znalostí a na posilnenie počítačovej forenznej analýzy a detekčných schopností Europolu. Kybernetická bezpečnosť sa nachádza na rozhraní medzi vnútornými a zahraničnými záležitosťami, verejnými a súkromnými a tiež občianskymi a vojenskými, čo ju robí zložitou a náročnou. Musíme ju však pokryť vo všetkých oblastiach. Chceme napríklad pracovať s členskými štátmi, aby sa využili čo najlepšie možnosti nového Európskeho fondu na obranu na financovanie projektov, ktoré pomáhajú rozvinúť a posilniť ich kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Seriál pripravujeme v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Dušan Chrenek #seriál Pravdy a ZEK #Investičný plán pre Európu