Eurposlanci schválili rozpočet, EÚ bude mať k dispozícii 144 miliárd eur

30.11.2017 15:24

Európsky parlament schváli rozpočet Európskej únie na rok 2018. Únia by podľa neho mala mať v budúcom roku k dispozícii na svoje záväzky spadajúce do budúceho alebo nasledujúcich rokov 160,1 mld. eur. Platobné rozpočtové prostriedky na úhradu predchádzajúcich a nových záväzkov sú stanovené na 144,7 mld. eur. Informoval o tom Európsky parlament.

Cez europoslancov tak neprešla snaha ministrov členských štátov zoškrtať rozpočet v kapitole rastu a zamestnanosti o 750 mil. eur. Na druhej strane europarlament podporil zvýšenie financií pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 116,7 mil. eur v záväzkovej časti rozpočtu na celkových 350 mil. eur.

Dodatočné prostriedky nad rámec návrhu Európskej komisie by po prerokovaní rozpočtu v Európskom parlamente mali tiež smerovať na programy v oblasti podpory rastu a zamestnanosti. Pre rámcový program výskum a inovácie Horizont 2020 to znamená plus 110 mil. eur, pre program Erasmus+ navýšenie zdrojov o 24 mil. eur a pre program na podporu konkurencieschop­nosti malých a stredných podnikov COSME rozpočet stúpol o 15 mil. eur. O 34 mil. eur sa navyšujú aj zdroje na podporu zamestnanosti mladých v poľnohospodárstve na vidieku a o 95 mil. eur stúpne podpora pre poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

Okrem toho sa europoslancom podarilo navýšiť zdroje v oblasti bezpečnosti pre Europol a Eurojust a v súvislosti s riešením migračnej krízy si polepší aj Európsky podporný úrad pre azyl. Zdroje na vonkajšie opatrenia súvisiace s migráciou sa oproti návrhu komisie navýšili o 80 mil. eur. Na druhej strane europoslanci presadili zoškrtanie predvstupovej pomoci pre Turecko o 105 mil. eur, čo odôvodňujú zhoršujúcou sa situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv v krajine. Zároveň však naplánovali 70-miliónovú rezervu, ktorej uvoľnenie je podmienené zlepšením situácie v Turecku.

Rozdelenie súm na záväzky a platby v európskom rozpočte vyplýva z toho, že Európska únia financuje aj viacročné projekty. Záväzková časť rozpočtu tak definuje objem financií určených na projekty, ku ktorých realizácii sa únia môže v danom roku zaviazať bez toho, aby ich zároveň musela v tom istom roku v plnej miere uhradiť. Platobné rozpočtové prostriedky predstavujú financie, ktoré má Európska únia reálne k dispozícii na úhradu predchádzajúcich a nových záväzkov čiastočne alebo plne splatných v danom rozpočtovom roku.

#rozpočet #EÚ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk