Európska komisia vyzýva krajiny EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na celom svete. Odhaduje sa, že násilie v určitej fáze svojho života zažilo až 35 percent žien. V niektorých krajinách sa tento podiel šplhá až na úroveň 70 percent.

25.11.2017 17:15
debata (16)

Preto pri príležitosti 25. novembra, Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám, vydala Európska komisia vyhlásenie, v ktorom deklaruje svoje odhodlanie prispieť ku kompletnému odstráneniu tohto celosvetového problému. Predložila návrh na pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru Rady Európy, ktorého ratifikácia sa práve pripravuje.

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu podpísalo 44 zo 47 krajín Rady Európy a ratifikovalo 23 z nich. Medzi krajiny, ktoré Dohovor podpísali a zatiaľ neratifikovali, je napríklad aj Veľká Británia a Nemecko. Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva rodovú ideológiu.. Komisia vyzýva tie členské štáty Európskej únie, ktoré tento dohovor ešte neratifikovali, aby sa k nemu pripojili. Informovala o tom Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenie Európskej Komisie v SR.

Posudzovali 32 pripomienok

V minulom roku začala Európska komisia kampaň NON.NO.NEIN – Povedz NIE! Stop násiliu páchanému na ženách. Cieľom kampane bolo zvyšovať informovanosť o tomto probléme a financovať konkrétne projekty zamerané na zníženie rizika násilia a podporiť ženy, ktoré boli násilím postihnuté. Európska komisia poskytla 15 miliónov eur pre členské štáty, miestne samosprávy, príslušných odborníkov a organizácie občianskej spoločnosti v celej Európe, aby zintenzívnili svoje činnosti a kampane na boj proti násiliu páchanému na ženách. V júni Európska komisia prevzala vedenie „výzvy na prijatie opatrení na ochranu pred rodovo motivovaným násilím v núdzových situáciách“. Práve v humanitárnych krízach je rodovo motivované násilie často veľmi rozšírené. Ďalšou iniciatívou, ktorá reaguje na všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách, je iniciatíva Spotlight, ktorú spustili v septembri spolu s Organizáciou Spojených národov počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Vláda v auguste schválila uznesenie, ktorým odložila úlohu predložiť Istanbulský dohovor na ratifikáciu. Ministerstvo spravodlivosti posudzovalo 32 pripomienok od iných rezortov, mimovládnych organizácií či verejnosti. Požiadavku Aliancie za rodinu, aby sa Slovenská republika nestala zmluvnou stranou dohovoru, pretože zmluva neumožňuje výhrady k ideologickým definíciám obsiahnutým v preambule, ministerstvo neakceptovalo. Aliancia nesúhlasí najmä s definíciou rodu, ktorý je podľa Istanbulského dohovoru iba súborom rolí a s pohlavím nemá priamy súvis. Podľa aliancie je táto definícia dokonca v rozpore s Ústavou SR.

16 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #Istanbulský dohovor #Svetový deň odstránenia násilia voči ženám