Európska komisia by chcela zlepšiť prístup k vzdelávaniu a zamestnanosti Rómov

30.08.2017 18:04
Európska komisia
Na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje viac rómskych detí. Autor:

Európska komisia uverejnila výsledky hodnotenia integrácie Rómov a zmien v situácii Rómov od roku 2011 v členských štátoch EÚ.

Situácia Rómov v členských štátoch Európskej únie (EÚ) sa pomaly zlepšuje. Vyplýva to z hodnotenia integrácie Rómov a zmien v situácii Rómov od roku 2011 v členských štátoch EÚ, ktorého výsledky dnes zverejnila Európska komisia. Z hodnotenia napríklad vyplýva, že rómske deti sa v súčasnosti viac zúčastňujú na vzdelávaní v ranom detstve a znižuje sa počet rómskych detí, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku. Na druhej strane, až 80 % Rómov je stále vystavených riziku chudoby, hoci toto číslo je nižšie ako v roku 2011, uvádza sa v tlačovej správe o hodnotení začleňovania Rómov v členských štátoch únie, ktorú agentúre SITA poskytla Natália Podkonická zo Zastúpenia Európskej komisie (EK) v SR.

Podľa hodnotenia sú zlepšenia v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania nerovnomerné a mierne. Na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sa zúčastňuje viac rómskych detí. V minulom roku to bolo 53 % oproti 47 % v roku 2011. Pritom najvýraznejšie zlepšenie EK zaznamenala na Slovensku, v Španielsku, Bulharsku, Maďarsku a v Rumunsku. Zároveň menej rómskych detí predčasne ukončí školskú dochádzku. Vlani to bolo 68 % a naproti tomu 87 % v roku 2011. Bývanie, prístup rómskych domácností k základným službám, ako sú pitná voda a elektrina sa tiež zlepšuje, a to najmä na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a v Českej republike, uvádza sa ďalej v tlačovej správe EK.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová upozorňuje, že dôležitým, ale len prvým krokom sú stratégie, ktoré na začleňovanie Rómov do života väčšinovej spoločnosti vypracovali vlády členských štátov EÚ s podporou komisie. „Teraz musia členské štáty tieto stratégie vykonať, aby boli skutočným prínosom pre život ľudí. Najdôležitejšie je to v oblasti vzdelávania. Rómske deti by mali mať úplne rovnaký prístup k vzdelávaniu ako ostatné deti. Vzdelávanie je kľúčom k lepšej integrácii do spoločnosti a otvára dvere k zamestnaniu a lepšiemu životu pre všetkých,“ cituje tlačová správa eurokomisárku Jourovú.

„Rómovia na Slovensku majú veľmi ťažkú situáciu. Sú najviac ohrození chudobou, sociálnym vylúčením, diskrimináciou a segregáciou. Ich začleňovanie do spoločnosti napreduje len veľmi pomaly. Medzi majoritnou populáciou a Rómami existuje značné sociálne napätie a nedôvera. Je však dobré, že na Slovensku máme viacero pozitívnych príkladov ako zlepšiť vzájomné spolužitie a integráciu rómskej komunity,“ cituje tlačová správa vyjadrenie vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka k téme. Situácia sa podľa Chreneka zlepšila vo vzdelávaní malých rómskych detí a v prístupe Rómov k základným službám. „Veľkým problémom však ostáva prechod Rómov zo vzdelávania do zamestnania. Verím, že Slovensko dokáže v tejto oblasti efektívne využiť existujúce európske prostriedky na zlepšenie integrácie Rómov do spoločnosti,“ dodal Chrenek.

#Rómovia #Európska únia #Európska komisia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk