Európania dôverujú Európskej únii a podporujú euro

, 04.08.2017 09:00

Rok po referende v Británii vidí čoraz viac ľudí v EÚ budúcnosť Európskej únie nádejne. Takmer väčšina Európanov je teraz optimistická aj pokiaľ ide o hospodársku situáciu v ich krajinách a rastie dôvera v Európsku úniu: teraz dosiahla najvyššiu mieru od roku 2010; podpora eura je najvyššia od roku 2004.

Okrem toho väčšina respondentov z jedenástich krajín mimo EÚ, ktorí boli opýtaní prvýkrát, tvrdia, že majú o EÚ pozitívnu mienku. To sú niektoré hlavné výsledky najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometer, ktorý vo štvrtok zverejnili spolu s bleskovým prieskumom Eurobarometra pod názvom Budúcnosť Európy – názory z krajín mimo EÚ.

Väčšina Európanov (56 percent) sa stavia k budúcnosti EÚ optimisticky – to predstavuje nárast o šesť percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2016. Najväčší nárast bol zaznamenaný vo Francúzsku (55 percent – o 14 percentuálnych bodov od jesene minulého roka), Dánsku (70 percent – o 13 bodov) a Portugalsku (64 percent – o desať bodov). Okrem toho sa 68 percent Európanov cíti byť občanmi EÚ, čo je najvyššia hodnota, ktorá kedy bola u tohto ukazovateľa dosiahnutá. Na Slovensku je úplne optimistických 56 percent ľudí, čo je pokles o tri percentuálne body a totálne pesimistických 39 percent opýtaných, čo je nárast o jeden percentuálny bod. Za občanov Európskej únie sa považuje 72 percent Slovákov.

Euro má podporu

Na otázku, či je euro dobré alebo zlé pre konkrétnu krajinu, na Slovensku označilo 67 percent opýtaných euro za prospešné, čo je piata najvyššia podpora v rámci eurozóny. Za zlé ho označilo 22 percent ľudí, osem percent sa nevedelo rozhodnúť a tri percentá nevedia. Najväčšiu podporu má euro v Luxembursku, najnižšiu v Taliansku. V šiestich krajinách – na Slovensku, v Nemecku, Estónsku, Írsku, Slovinsku a Luxembursku – podporuje euro 80 percent alebo viac respondentov.

Takmer polovica Európanov sa domnieva, že súčasná hospodárska situácia v ich krajine je „dobrá“ (46 percent, teda o päť percentuálnych bodov od jesene roku 2016). V Českej republike označilo celkový stav národnej ekonomiky za dobrý 62 percent respondentov (+ 2 percentuálne body), v Poľsku 57 percent (+ 10), v Maďarsku 41 percent (+ 11), na Slovensku len 34 percent (+1).

Terorizmus je teraz najvýznamnejšou témou, ktorú občania EÚ spomínajú, keď je reč o problémoch, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Prisťahovalectvo, ktoré bolo jednou z hlavných obáv od jari 2015, je teraz druhým najčastejšie uvádzaným problémom. So značným odstupom nasleduje hospodárska situácia, stav verejných financií v členských štátoch a nezamestnanosť.

Opýtaní obyvatelia Slovenska tiež označili za hlavné problémy, ktorým čelí EÚ, terorizmus a prisťahovalectvo. Pokiaľ ide o najväčšie problémy Slovenska, uvádza 30 percent rastúce ceny, infláciu a stúpajúce životné náklady. To isté percento trápi sociálne a zdravotné zabezpečenie. Po nich nasleduje s 26 percentami nezamestnanosť, 17 percent trápi ekonomická situácia, 15 percent dôchodky. Imigráciu označuje za problém na Slovensku len 8 percent jeho obyvateľov a terorizmus 7 percent.

EÚ: Miesto stability

Prieskum Eurobarometer posudzoval vôbec prvýkrát vnímanie Európskej únie v jedenástich krajinách mimo EÚ. Tieto krajiny predstavujú 49 percent svetovej populácie a 61 percent celosvetového HDP. V troch najľudnatejších z opýtaných krajín (Čína, India a USA) majú najmenej tri štvrtiny respondentov k EÚ pozitívny postoj.

Respondenti vo väčšine krajín zaradených do prieskumu majú k EÚ pozitívny postoj: 94 percent v Brazílii, 84 percent v Číne, 83 percent v Indii, 76 percent v Japonsku, 79 percent v Kanade, 75 percent v USA, 67 percent v Austrálii a 54 percent v Turecku.

Zároveň platí, že respondenti v krajinách nachádzajúcich sa vo väčšej blízkosti EÚ (Rusko, Nórsko a Švajčiarsko) majú skôr zmiešané pocity (na EÚ má pozitívny názor 43 až 46 percent z ich obyvateľov).

Prieskum v opýtaných krajinách tiež ukázal, že EÚ je v celosvetovom meradle vnímaná ako „miesto stability v nepokojnom svete“.

#Európska únia #Eurobarometer #euro
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk