Európska komisia prijala Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie

Európska komisia prijala niekoľko návrhov v oblasti migrácie. Ako informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR, jedným z návrhov je Dokončenie reformy spoločného európskeho azylového systému. Cieľom je spoločná azylová politika, ktorá môže účinne fungovať v čase normálnej migrácie, ako aj v období vysokého migračného tlaku.

13.07.2016 19:15
debata (33)

Komisia navrhuje vytvorenie spoločného postupu pre medzinárodnú ochranu, jednotné normy ochrany a práv udelených osobám, ktorým poskytli medzinárodnú ochranu, a ďalšiu harmonizáciu podmienok prijímania v EÚ. Tieto návrhy podľa komisie zjednodušia a skrátia konania a rozhodovanie o azyle, odradia žiadateľov o azyl od sekundárnych pohybov a zvýšia vyhliadky na integráciu tých, ktorí sú oprávnení na medzinárodnú ochranu.

"Týmito návrhmi je zavŕšená komplexná reforma spoločnej azylovej politiky EÚ. Tieto zmeny budú viesť k skutočnému spoločnému konaniu o azyle a zaručia, aby sa so žiadateľmi o azyl zaobchádzalo rovnocenne a náležitým spôsobom bez ohľadu na členský štát, v ktorom podajú svoju žiadosť,“ uviedol komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos.

Komisia prijala aj Spoločný rámec EÚ pre presídľovanie. Ide o vytvorenie spoločnej európskej politiky na presídľovanie, ktorá zabezpečí riadne a bezpečné trasy do Európy pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. "Vďaka ad hoc opatreniam už vidno nejaké výsledky, ale nové, dnes predložené postupy znamenajú spoluprácu s vládami jednotlivých krajín v počiatočnej fáze s cieľom zintenzívniť a skoordinovať spoločné úsilie, a tým celkovo dosiahnuť lepšiu spoluprácu. Členské štáty každoročne rozhodnú o tom, koľko ľudí je potrebné presídliť a na to, aby mohli zrealizovať svoje rozhodnutia, budú mať k dispozícii finančnú podporu z rozpočtu EÚ,“ uviedol prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.

Návrh bude viesť podľa komisie k vytvoreniu stáleho rámca s jednotným postupom pre presídľovanie v rámci celej EÚ. Vykonávať ho budú prostredníctvom ročných plánov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijala Rada, a uskutočňovať prostredníctvom cielených programov EÚ pre presídľovanie, ktoré prijme Komisia. Tieto ročné plány stanovia hlavné geografické priority, z ktorých budú uskutočňovať presídľovanie, najvyšší možný celkový počet osôb, ktoré majú byť presídlené a príspevky členských štátov a krajín pridružených k Schengenskej dohode v rámci toho-ktorého ročného plánu pre presídľovanie.

Na podporu úsilia členských štátov v oblasti presídľovania v rámci cielených programov EÚ Komisia poskytne 10 000 eur na každú presídlenú osobu z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Presídľovanie mimo rámca EÚ nebude z rozpočtu Únie finančne podporované.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #utečenci #EK #migrácia
Flowers