Maďarič na pôde EP prezentoval naše priority v kultúre

Priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ v kultúre a audiovízii v Európskom parlamente (EP) predstavil minister kultúry Marek Maďarič. Ako ďalší zo slovenských ministrov tak absolvoval vypočutie (hearing) v europarlamente.

13.07.2016 18:41
debata (4)

Členom Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie šéf slovenského rezortu kultúry najskôr priblížil hlavné témy nášho polročného predsedníctva EÚ v spomínaných oblastiach a následne zodpovedal otázky členov výboru, informoval o tom referát styku s médiami Ministerstva kultúry (MK) SR .

Marek Maďarič odpovedal na otázky prítomných členov výboru EP. “Týkali sa najmä smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, kde minister zdôraznil nielen dôležitosť ochrany maloletých, ale aj dôležitosť regulácie platforiem na spoločné využívanie obsahu ako napríklad kanálov youtube. Vo veci vyhlásenia roku 2018 za rok Európskeho kultúrneho dedičstva minister kultúry podotkol, že v prvom rade musí Európska komisia predložiť základný materiál k tejto téme a Slovensko bude následne viesť diskusiu s členskými štátmi. Pri otázke týkajúcej sa autorského práva a Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu k dielam pre osoby so zrakovým postihnutím minister Maďarič potvrdil pripravenosť SR posunúť proces ratifikácie Marakéšskej zmluvy,“ informovalo MK SR.

Doplnilo, že o Marakéšskej zmluve sa hovorilo aj počas vypočutia štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka pred Výborom pre právne veci v utorok 12. júla v EP. Štátny tajomník na ňom prezentoval priority slovenského predsedníctva v oblasti autorských práv. “Jednou z nich je nariadenie o portabilite (o cezhraničnej prenosnosti on-line služieb v rámci jednotného digitálneho trhu). Slovenské predsedníctvo sa zameria aj na ďalšie otázky reformy autorského práva v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh,“ dodáva sa v tlačovej správe.

Ciele predsedníctva

Medzi hlavné ciele slovenského predsedníctva v oblasti kultúry a audiovízie patrí revízia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. V rokovaniach o modernizácii smernice chceme pokročiť čo najďalej. Minister kultúry na vypočutí zopakoval hlavné argumenty v prospech tejto revízie. Audiovizuálne prostredie sa vplyvom digitálnej revolúcie za posledné roky úplne zmenilo. “Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a tradičné televízne vysielanie súťažia o toho istého diváka, aj napriek tomu, že v súčasnosti podliehajú rôznym pravidlám. Bežní diváci často tieto služby, ktoré sú dostupné na rovnakej televíznej obrazovke alebo displeji, nerozlišujú a nevidia preto dôvod na rôznu mieru svojej ochrany,“ upozorňuje MK SR. Dodáva, že tieto zmeny nastolili otázku aktuálnosti audiovizuálnych pravidiel platných v EÚ, s dôrazom na potrebu ochrany maloletých, ktorí tvoria veľkú časť divákov nových služieb a zároveň sú aj najviac zraniteľní. Z uvedeného dôvodu SR pripravuje predsednícku konferenciu s názvom ‘Ochrana maloletých – Regulačné konvergencie‘, ktorá sa uskutoční 15. a 16. septembra v Bratislave.

Jednou z ďalších priorít nášho predsedníctva v oblasti kultúry je návrh Európskeho parlamentu a Rady na vyhlásenie roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Slovensko v tejto súvislosti oceňuje, že sa táto iniciatíva bude venovať najmä trom pilierom: kultúrna rôznorodosť, demografická zmena a trvalá udržateľnosť. Spoločné kultúrne dedičstvo totiž považuje za “dôležitý element oživenia a posilnenia povedomia občanov o hodnotách EÚ v čase, keď je EÚ konfrontovaná s mnohými politickými, hospodárskymi a sociálnymi výzvami“, píše sa v tlačovej správe z MK SR.

Tretím hlavným cieľom predsedníctva SR v Rade EÚ v kultúre je stratégia v medzinárodných kultúrnych vzťahoch. Úloha kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ sa stáva čoraz prominentnejšou a neodmysliteľnou súčasťou zahraničných vzťahov EÚ. Slovenské predsedníctvo plánuje k tejto otázke politickú diskusiu ministrov kultúry EÚ počas zasadnutia novembrovej Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Marek Maďarič #predsedníctvo v Rade EÚ