Slovensko opäť čelí žalobe pre skládku pri Žiline

16.06.2016 14:25
žilina, považský chlmec, skládka, odpad
Hoci skládka v Považskom Chlmci už odpad neprijíma, nedosiahol sa žiadny skutočný pokrok v postupe jej uzatvorenia v súlade so smernicou o skládkach odpadu. Autor: ,

EK žiada Súdny dvor EÚ, aby uvalil minimálnu jednorazovú pokutu 939 000 eur a dennú pokutu 6 793,80 eura, ktorá by sa mala vyplácať odo dňa vydania rozsudku do času, kým slovenské orgány nezabezpečia plný súlad s právom EÚ.

Slovensko opäť čelí žalobe Európskej komisie (EK) v súvislosti s nelegálnou skládkou odpadu v Považskom Chlmci pri Žiline. EK v žalobe navrhuje pokutu za nerešpektovanie rozsudku Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu z apríla 2013, podľa ktorého rozhodnutia o prevádzke skládky sa musia prijať v súlade s európskymi pravidlami o ochrane životného prostredia. Účelom týchto pravidiel je zabrániť vážnemu ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia. Informoval o tom hovorca Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik.

Súdny dvor EÚ v roku 2013 rozhodol, že Slovensko porušilo právo EÚ schválením prevádzky skládky Žilina – Považský Chlmec bez plánu jej úpravy a bez konečného rozhodnutia o jej prevádzke na základe schváleného plánu úpravy. Ani po troch rokoch Slovensko neprijalo konečné rozhodnutie o postavení skládky.

Komisia preto žiada Súdny dvor EÚ, aby uvalil minimálnu jednorazovú pokutu 939 000 eur a dennú pokutu 6 793,80 eura, ktorá by sa mala vyplácať odo dňa vydania rozsudku súdu do času, kým slovenské orgány nezabezpečia plný súlad s právom EÚ. Tieto sankcie, ktoré navrhla Komisia podľa Lisabonskej zmluvy, zohľadňujú trvanie porušenia, stupeň jeho závažnosti, ako aj veľkosť členského štátu. Konečné rozhodnutie o sankciách prináleží Súdnemu dvoru EÚ v Luxemburgu.

Podľa európskej smernice o skládkach odpadov z roku 1999 mali členské štáty zatvoriť nevyhovujúce skládky do 16. júla 2009, pokiaľ neposkytli vhodné plány úpravy skládky v súlade so spomínanou smernicou, čo by im umožnilo naďalej prijímať odpad na zneškodnenie. Hoci skládka v Považskom Chlmci už odpad neprijíma, nedosiahol sa žiadny skutočný pokrok v postupe jej uzatvorenia v súlade so smernicou o skládkach odpadu. Skládka mala byť zatvorená v roku 2009, jej činnosť však vtedy úrady predĺžili.

Podľa práva EÚ by sa malo v Európe vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie. V smernici o skládkach odpadov sa stanovujú normy na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred negatívnymi účinkami spôsobovanými zberom, prepravou, uskladnením, spracovaním a zneškodňovaním odpadu.

#pokuta #EK #Súdny dvor EÚ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku