Pre predsedníctvo zaškolili 1206 zamestnancov štátnej správy

Zdokonalenie znalostí o fungovaní Rady EÚ z pohľadu predsedníckej krajiny, legislatívne postupy v rámci EÚ, zdokonaľovanie komunikačných, prezentačných a negociačných zručností a schopností viesť rokovania či zlepšovanie angličtiny a francúzštiny a zdokonaľovanie odbornej terminológie v týchto jazykoch boli hlavné oblasti vzdelávacieho projektu, ktorý mal za cieľ zvýšiť kvalitu výkonu zamestnancov štátnej správy v oblasti agendy EÚ v rámci príprav na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.

04.05.2016 12:11
debata

Hodnotiacu správu k projektu dnes odsúhlasila vláda. Projekt sa uskutočňoval od 1. marca 2014 do 31. decembra 2015 prostred­níctvom nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu s rozpočtom vo výške 1 672 116 eur.

Ako sa uvádza v správe, okrem inštitucionálno-procedurálnej prípravy, tréningu komunikačných zručností a jazykového vzdelávania sa zamestnanci vďaka dobrému hospodáreniu s rozpočtom mohli školiť aj na odborných vzdelávacích stážach v Bruseli a mohli tiež absolvovať aj mediálny tréning, kde pripravovali zamestnancov na komunikačných odboroch jednotlivých rezortov na špecifickú rolu pri komunikácií politík EÚ z pozície predsedníckej krajiny.

V rámci národného projektu sa na vzdelávaní zúčastnilo celkom 1 206 zamestnancov z 27 ústredných orgánov štátnej správy. Na základe splnenej dochádzky a udelenia osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity bolo úspešne vyškolených 1 092 zamestnancov.

Keďže cieľom národného projektu bolo vyškoliť 930 zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, cieľ projektu bol naplnený na 120 percent. Rozpočet národného projektu bol vyčerpaný na približne 70 percent, na projekt vynaložili 1 225 535 eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #štátna správa #predsedníctvo EÚ