Európa 2020

ropa

Európu spoja energetické siete

20.10.2011 09:11

Ako udržať Európu v pohybe? Dopredu ju má pohnúť lepšie prepojenie energetických sietí. Aj o tom hovorí Stratégia Európa 2020.

EU, Európska únia, Schengen, hranice

Jednotný trh EÚ treba prehĺbiť

05.10.2011 10:00

Jednotný trh je považovaný za jeden z najväčších úspechov Európskej únie. Dôraz na jeho posilnenie si všíma aj Stratégia Európa 2020.

Európska únia, EU, euro, euroval, eurozóna

Obstojí EÚ v konkurencii?

21.09.2011 10:42

Nastupujúce krajiny ako Čína, India, Brazília, Rusko, Južná Afrika i Turecko vytvárajú prostredie hospodárskej súťaže, v ktorom je čoraz náročnejšie obstáť.

priemysel, výroba, pracovníci, montáž, fabrika

EÚ modernizuje pracovný trh

08.09.2011 09:48

Spoločná agenda EÚ s názvom Stratégia Európa 2020 poukazuje aj na potrebu modernizácie pracovného trhu.

robotník, strojárstvo, priemysel, zvárač

Európa potrebuje priemysel

29.06.2011 08:26

Jednou z vlajkových iniciatív stratégie Európa 2020 je Priemyselná politika v ére globalizácie.

pracujúci, dôchodca, dôchodok, práca, zamestnanec, zamestnanci

EÚ má program pre nové zručnosti a miesta

16.06.2011 08:55

Vytváranie podmienok na modernizáciu trhov práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť je jednou z priorít Stratégie Európa 2020.

počítač, deti, notebook, internet

Európu má spojiť internet

06.06.2011 12:17

Lepší prístup obyvateľov k úradom. Menej byrokracie pre podnikateľov. E-Government má podporiť budovanie aktívnej, otvorenej a efektívnej verejnej správy.

študenti, škola, štúdium, mladí ľudia, vzdelanie, univerzita

Vzdelanie je v spolupráci

19.05.2011 14:00

Bez kvalitnejšieho vzdelania to nepôjde. Európska únia má preto v rámci stratégie Európa 2020 vytýčené dva ciele.

Rómovia, chudoba, deti

Európska únia bojuje proti chudobe

09.05.2011 14:28

Prijmeme opatrenia, aby sa o 20 miliónov znížil počet ľudí, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. Znamená to cielený pokles o 25 percent.

Jadrová energetika

Európska únia chce lepšie využívať obnoviteľné zdroje

20.04.2011 16:31

Európania musia prejaviť viac ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Vyplýva to z cieľov v stratégii Európa 2020, ktorú prijala Európska komisia.

európa, práca, work

Mládež v pohybe má priniesť viac práce

13.04.2011 07:00

Pohni sa, študuj, zapoj sa, pracuj. Krátke heslá iniciatívy Mládež v pohybe, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, vyjadrujú jej najdôležitejší cieľ.

Andrea Elscheková-Matisová

Stratégia pre úspešnú Európu

08.04.2011 18:00

Aká má byť Európa v nasledujúcom desaťročí? Na aké priority sa máme zamerať, ak chceme byť úspešní? Na tieto otázky odpovedá nová spoločná stratégia Európa 2020.

Mladí ľudia, študenti

Európa má byť vzdelaná a inteligentná

08.04.2011 17:33

Európanonia majú byť vzdelanejší. Podľa stratégie Európa 2020 sa má medzi 30- až 34-ročnými občanmi Európskej únie zvýšiť podiel absolventov vysokých škôl.

Stanislav Sipko, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivitz

Slovenská veda potrebuje pozitívny marketing

08.04.2011 17:06

O rezonovaní vedy a inovácií v Stratégii Európa 2020 hovorí Stanislav Sipko, predseda Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity.

Ilustračné foto

Európa hľadá energetickú budúcnosť

08.04.2011 16:40

Stratégia Európa 2020 priamo uvádza, čo je potrebné dosiahnuť v oblasti energetiky. Cieľom je Európa, ktorá efektívne využíva zdroje.

Obrázková galéria, mozaika

S digitálnou agendou má EÚ vstúpiť do 21. storočia

08.04.2011 16:15

Internet je v centre pozornosti Európskej únie. Digitálna agenda pre Európu je jednou zo siedmich hlavných iniciatív Stratégie Európa 2020.

José Manuel Barroso

Európska únia má pred sebou desaťročný plán

08.04.2011 15:03

Európa 2020 si kladie za cieľ najmä zvyšovať zamestnanosť, zlepšiť podmienky na výskum a vývoj a vymaniť z ohrozenia chudobou milióny obyvateľov žijúcich v únii.

László Andor

Počet ľudí ohrozených chudobou chceme znížiť o 20 miliónov

08.04.2011 15:02

Musíme povzbudiť najmä mladých ľudí, aby sa rozhliadali za prácou mimo bydliska, keď vieme, ako veľa je ich nezamestnaných, zdôrazňuje László Andor.

Mena, peniaze, euro, graf

V roku 2010 sa začal boj proti chudobe

08.04.2011 15:00

Pod hranicou chudoby žije 80 miliónov obyvateľov Európskej únie. Nezanedbateľný údaj platí aj o Slovensku.

Brigita Schmögnerová

Hodnoťme zákony aj podľa ich vplyvu na zamestnanosť

08.04.2011 14:59

Na Slovensku sa zvykne hovoriť hlavne o zneužívaní sociálnej ochrany a menej o zlepšení kontrolných mechanizmov, upozorňuje uznávaná ekonómka Brigita Schmögnerová.

rodina, rodičia, deti, radosť, šťastie, jeseň

Slovensko sa musí zlepšiť najmä v zamestnanosti a v kľúčových v investíciách

08.04.2011 14:14

Stratégia Európa 2020 pre každý členský štát EÚ prináša úlohu stanoviť si vlastné ciele. Slovenská vláda má v apríli predložiť národný program reforiem a stability.

Moja Európa